خرید فیلترشکن خرید vpn برای آیفون
پرتال طب سنتی ایران
صفحه اصلی
سخن آغازین

دكتر محسن ناصري دانشیار فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شاهد می باشد. ایشان از سال 1376 تا كنون در مراكز مختلفي از جمله شوراي تدوين و بررسي فرآورده‌هاي طبيعي معاونت دارو و غذا در وزارت بهداشت، شبكه تعيين استراتژي گياهان دارويي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت؛ شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل، شاخه طب سنتي و اسلامي ، عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایران ، فرهنگستان علوم پزشكي؛ شورايعالي مركز تحقيقات و مطالعات پزشكي، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران ، رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی  و … عضويت دارد.

ايشان سوابق تحصیلاتی و علمی ارزنده ای دارا می باشند و مقالات متعددي در مجامع علمي از ایشان  ارايه شده که در نشريات متعبر داخلي و خارجي به چاپ رسيده است که در کنار آن به تربیت و راهنمایی دانشجویان فراوانی در زمینه طب سنتی مشغول بوده اند .در راستای احیای میراث عظیم و گرانقدر طب سنتی ایران ، ایشان پایه گذار و مجری طرح احیای میراث مکتوب بوده اند که در این زمینه کتابهای متعددی به چاپ رسیده است .

در ذیل به مرور نظرات ایشان در مورد طب سنتی ایران پرداخته ایم :

طب سنتی ایران که برگرفته از فرهنگ ایران و اسلام است، یک مکتب طبی کامل و پویا می باشد که جهان را به عنوان نظام احسن و آفریده خالق علیم و حکیم می نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحیح او از جهان هستی حکیم نامیده است. ریشه های مکتب طب سنتی ایران به بیش از 10000 سال قبل می رسد، طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکی: ((طب سنتی ایران قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شد، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود.)) آثار مکتوب و نظریات ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن سینا، علی بن عباس اهوازی، ابن ابی الصادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن محور آموزش و درمان دانشگاه های پزشکی طب در غرب و شرق جهان بود.

لازم است با ژرف نگری جهت احیاء طب سنتی ایران و توسعه منطقی آن کوشید. در ذیل به اختصار دلایل لزوم احیای طب سنتی ایران و برنامه صحیح در رابطه با توسعه منطقی آن ذکر خواهد گردید.

دلایل لزوم احیای طب سنتی ایران عبارتند از :

 

  1. نقش اقتصادی
  2. دسترسی آسان و ارزان بودن
  3. تکیه برجنبه های اخلاقی
  4. دستیابی به داروها و روش های جدید

برنامه صحیح در رابطه با توسعه منطقی طب سنتی

  1. سیاستگذاری
  2. ایمنی، اثربخشی و کیفیت
  3. دسترسی
  4. استفاده منطقی

دکتر محسن ناصری