صفحه اصلی
سخن آغازین

دكتر محسن ناصري دانشیار فارماكولوژي دانشگاه شاهد می باشد. آشنایی با طب سنتی ایشان از سال 1361 با دیدار با استاد مرحوم دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی شروع می گردد. ایشان در زمینه توسعه طب سنتی ایران سمت های مختلفی را عهده دار شده اند از جمله شوراي تدوين و بررسي فرآورده‌هاي طبيعي معاونت دارو و غذا در وزارت بهداشت، شبكه تعيين استراتژي گياهان دارويي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت؛ شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل، عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تاریخ و متون پزشکی ایران، عضو وابسته شاخه حکمت طب اسلامی و سنتی فرهنگستان علوم پزشكي، رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی  و مدیر گروه طب سنتی دانشگاه شاهد.

ايشان سوابق تحصیلاتی و علمی ارزنده ای دارا می باشند و مقالات متعددي در مجامع علمي از ایشان  ارايه کرده‏ اند که در نشريات معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسيده است و در کنار آن به تربیت و راهنمایی دانشجویان فراوانی در زمینه طب سنتی مشغول بوده اند .در راستای احیای میراث عظیم و گرانقدر طب سنتی ایران ، ایشان پایه گذار و مجری طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران بوده اند و کتابهای متعددی در این زمینه به چاپ رسانیده اند.

در ذیل به مرور نظرات ایشان در مورد طب سنتی ایران پرداخته ایم:

ریشه های طب سنتی ایران

طب سنتی ایران که برگرفته از فرهنگ ایران و اسلام است، یک مکتب طبی کامل و پویا می باشد که جهان را به عنوان نظام احسن و آفریده خالق علیم و حکیم می نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحیح او از جهان هستی حکیم نامیده است. ریشه های مکتب طب سنتی ایران به بیش از 10000 سال قبل می رسد، طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکی: ((طب سنتی ایران قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شد، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود.)) آثار مکتوب و نظریات ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن سینا، علی بن عباس اهوازی، ابن ابی صادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن محور آموزش و درمان دانشگاه های پزشکی طب در غرب و شرق جهان بود. لازم است با ژرف نگری جهت احیاء طب سنتی ایران و توسعه منطقی آن کوشید.

دلایل لزوم احیا و توسعه طب سنتی ایران

احیا و توسعه طب سنتی ایران می تواند منشأ خدمات ارزشمندی برای ایران اسلامی باشد که در ذیل به برخی از آنها در چهار فصل به صورت مختصر اشاره می شود:

  1. نقش اقتصادی
  2. دسترسی آسان و ارزان بودن
  3. تکیه برجنبه های اخلاقی
  4. دستیابی به داروها و روش های جدید

برنامه صحیح در رابطه با توسعه منطقی طب سنتی

برای توسعه منطقی و رشد متناسب و عقلانی طب سنتی ایران و ادغام آن در نظام سلامت کشور لازم است به سرفصلهای ذیل توجه نمود:

  1. سیاستگذاری
  2. ایمنی، اثربخشی و کیفیت
  3. دسترسی
  4. استفاده منطقی