صفحه اصلی آشنایی با طب سنتی طرحهای مصوب پژوهشی
طرحهای مصوب پژوهشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط vafa   
شنبه ، 21 ارديبهشت 1392 ، 15:06

ردیف

عنوان طرح

مجری

اسامی همکاران

نوع طرح (بنیادی/کاربردی/توسعه ای)

اعتبار طرح به ریال)

مدت طرح به ماه

تاریخ شروع

تاریخ تصویب

1

بررسی اثر داروی حصا آ، بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر

محسن ناصری

محسن ناصری، حسین رضایی زاده، مجید اصغری، سید عباس هاشمی نژاد، زهرا براری

پایه ای

21220000

12

91/12/1

91/12/1

2

بررسي اثر ضد التهابی مرهم مفاصل در مدل های حاد التهاب در موش های صحرایی نر

محسن خلیلی نجف آبادی

محسن خلیلی، محسن ناصری، محمد کمالی نژاد، سقراط فقیه زاده، مجید اصغری، عباس طالبی، عباس هاشمی نژاد، فریبا انصاری، جهاد الله بشارتی

کاربردی

24730000

10

91/12/1

91/12/1

3

ارزیابی اثر یک داروی ترکیبی طب سنتی ایران به­نام "ذیابیطس" بر ميزان گلوکز و چربي­هاي سرم، در موش­های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

محسن ناصری

محمدحسن قوسیان، مهرداد روغنی، علیرضا نائینی،سقراط فقیه زاده، محمد کمالی نژاد، مجید اصغری، پروانه محسنی مقدم، سید عباس هاشمی نژاد،

کاربردی

25200000

6

91/7/25

91/7/25

4

تعیین فراوانی علائم نزله سرد و نزله گرم (مطابق مکتب طب سنتی ایران) در بیماران رینیت آلرژیک بالای14 سال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی طی سال 91

فاطمه کارگرشریف

فاطمه کارگر شریف، محسن ناصری، انوشیروان کاظم نژاد، محمدرضا فضل الهی

کاربردی

14140000

14

91/7/25

91/7/25

5

بررسی اثر فرآورده  گیاهی  تهیه شده از گیاه زوفا ( hyssopus  officinalis )  بر کنترل  بیماری آسم در بیماران  با بیماری آسم  کنترل  نشده  یا  کنترل  شده  نسبی  بین 20-40 سال  مراجعه کننده  به  مطب  متخصص ریه  در زمستان  و بهار

گلنوش سوزنچی

گلنوش سوزنچی، حیدر نژاد، محسن ناصری، مریم السادات پاک نژاد، محمدرضا فضل الهی، کاظم نژاد، پور فتح الله، سید عباس هاشمی نژاد

کاربردی

92100000

12

91/8/30

91/8/30

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 21 ارديبهشت 1392 ، 15:36