جبرئیل بن عبیدا... چاپ
نوشته شده توسط vafa   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 16:29

او در صنعت طب ماهر و در حد کمال بود و به اعمال طبی احاطه داشت. اجداد و پدران او هم، در صنعت طب هر یک یگانه زمان و علامه دوران خویش بودند. او زبان فارسی را بخوبی می‌دانست و مدتی در شیراز در خدمت عضدالدوله دیلمی بود و رساله « في عصب العین» را به او تقدیم کرد. در سال 357 هجری قمری به جورقب برای درمان کوکین شوهر خاله عضدالدوله رفت. او همچنین مدتی در ری در خدمت صاحب بن عباد و مدتی در دیلم در خدمت خسروشاه بود. جبرئیل مصنفات قابل توجهی در طب دارد از جمله:

1. کتاب کناش کبیر. معروف به کافی در 5 مجلد و آن را برای صاحب بن عباد نوشت.

2. رسالة في عصب العین

3. مقالة في ألم الدماغ بمشارکة فم المعدة و الحجاب الفاصل بین آلات الغذاء و آلات التنفس المسمی ذیافرغما. آن را برای خسروشاه پادشاه دیلم نوشت.

4. مقالة في أنّ أفضل استقسات البدن هو الدم. آن را برای صاحب بن عباد تألیف نمود.

5. کتاب المطابقة بین قول الأنبیاء و الفلاسفة

6. مقالة في الرّدّ علی الیهود

7. مقالة في أنّه لم جعل من الخمر قربان و اصله محرم (همان، ص 209ـ214).