صفحه اصلی دکتر ناصری سوابق تحصیلاتی و علمی دکتر ناصری
سوابق تحصیلاتی و علمی دکتر ناصری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط vafa   
شنبه ، 13 خرداد 1391 ، 23:46

بسمه تعالي

مشخصات فردي:

-          نام و نام خانوادگي: محسن ناصري.

-          تاريخ و محل تولد: 1341. گلپايگان.

-          وضعيت تاهل: متاهل. دو فرزند.

-          محل اشتغال: دانشكده پزشكي شاهد.

-          پست سازماني: دانشيار فارماكولوژي.

- لغايت 15 خرداد 93

سوابق تحصيلي:

-           ديپلم رياضي از دبيرستان كمال، معدل حدود 19 (1358).

-           تحصيل صرف و نحو مقدماتي، سيوطي،  مقداري فقه و اصول در تهران و قسمتي در حوزه علميه قم (1361-1358).

-           دكتراي عمومي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با معدل حدود 16.5 (1372-1365).

-           دكتراي تخصصي فارماكولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با معدل حدود 18 (1378-1373).

-           دوره 6 ماهه  تخصصي الكتروفيزيولوژي قلب در مونترال كانادا (1378).

-           دوره 2 هفته اي  فلوشيپ طب سنتي سازمان بهداشت جهاني در پكن (1379).

-     تحصيل طب سنتي ايران خدمت اساتيد مرحوم استاد دكتر جلال مصطفوي، استاد محمد عبادياني، مرحوم استاد حسين محمدي و مرحوم حضرت آيت ا.. خسروي همداني از سال 1359 تا امروز.

سوابق اجرايي:

-          عضو شوراي تدوين و بررسي فرآورده هاي طبيعي ايران، معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت، از سال 1376 تا سال 1389.

-           عضو کمیته استراتژيک شبکه تحقیقات گياهان دارويي، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت از سال 1378 تاكنون.

-          راه اندازی درمانگاه طب سنتی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی، 1379.

-          راه اندازی درمانگاه طب سنتی در بیمارستان حضرت زینب (س) در سال.

-          راه اندازی موزه گیاهان دارویی در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،1381.

-          راه اندازی کتابخانه طب سنتی در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،1381.

-          راه اندازی سلامتگاه طب سنتی در پاسداران.

-          راه اندازی داروخانه سلامتگاه طب سنتی.

-          عضو در شوراي عالی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،1381تا 1385.

-           عضو شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل، وزارت بهداشت از سال 1382.

-           عضو فرهنگستان علوم پزشكي، شاخه طب سنتي و اسلامي از سال 1382 تاكنون.

-          عضو كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه شاهد1381تا1382.

-          عضو شورای پژوهشی مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد از سال1383تا کنون.

-          معاونت پژوهشي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد از سال 1384.

-          عضو هیاًت ممتحه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایران از سال 1386 تا كنون.

-          عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تاریخ پزشکی از سال 1392.

-          راه اندازی داروخانه طب سنتی ایران واقع در کلینیک سلامت با همکاری دانشگاه تهران، 1385.

-          راه اندازی گروه طب سنتی ایران در دانشکده پزشکی. 1385.

-          مدیر گروه طب سنتی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد 1385 تا سال 92.

-          مدیر گروه تدوین بخش کلیات درسنامه طب سنتی در معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت، 1385.

-          عضو شورای علمی گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، 1385.

-          راه اندازی گروه پژوهشی طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات پزشکی، معاونت پژوهشی،1385.

-          مدیر گروه پژوهشی طب سنتی ایران 1385 تا كنون.

-          عضو هيئت امناي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهداز تاريخ 23/9/85.

-          عضو شوراي طب سنتي در دانشكده طب سنتي دانشگاه تهران از 1386 تا كنون.

-          عضو شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي راهبردي طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1387.

-          عضو ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی از 1386تا کنون.

-          عضو شبکه تحقیقات طب سنتی ایران 1386.

-          عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از سال 1386.

-          عضو هیئت تحریریه مجله دانشور پزشکی از 1388.

-          عضو هیأت تحریریه مجله طب سنتی فرهنگستان.

-          عضو کمیسیون علمی ـ مشورتی ثبت دارو و مکمل های دامی  با منشأ گیاهی سازمان دامپزشکی، 1391 تا دوسال.

-          عضو متخصص شورایعالی سیاستگزاری طب سنتی ایرانی – اسلامی (9/3/92).

-          عضو کمیسیون علمی، مشورتی ثبت داروهای طبیعی و طب سنتی سازمان دامپزشکی کشور(از 8/9/93 لغایت 8/9/95)

-          رئیس مرکز تحقیقات بالینی طب سنتی ایران، 1390/12/27 لغایت 1396/12/27.

سوابق آموزشي:

-           فارماكوژي پزشكي دانشكده پزشكي بوشهر (1375).

-           فارماكوژي پرستاري دانشكده بانك ملي (1375).

-           فارماكوژي پزشكي، پرستاري، مامايي، دندانپزشكي و فیزیولوژی ارشد دانشگاه شاهد 1376 تا کنون.

-          تدريس واحد هاي مختلف درسي در دانشكده طب سنتي دانشگاه تهران،1386 تا كنون.

-           فارماكوژي پزشكي دانشكده پزشكي زنجان (1379).

-           فيزيولوژي و فارماكولوژي گره دهليزي-بطني براي دانشجويان فوق ليسانس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1378).

-          سخنرانی در کنفرانس ادواری کاربرد گیاهان دارویی در درمان، 2 اسفند 1380.

- آموزش طب سنتي ايران براي اعضاي هيئت علمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد 1380.

-     استاد سخنران در سمینار بازآموزی 1روزه ویژه پزشکان با عنوان مصرف گیاهان دارویی در درمان سرماخوردگی ، پژوهشکده گیاهان دارویی، 3/11/81.

-          سخنرانی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی با عنوان"استاد دکتر احمدیه و طب سنتی بالینی ایران"، 8/12/81.

-          طب سنتي ايران(دوره مقدماتي)، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 5 دوره (1382-1378).

-           طب سنتي ايران (دوره مقدماتي)، دانشكده پزشكي شاهد،2 دوره (1383-1381).

- طب سنتي ايران (دوره متوسطه)، دانشكده پزشكي شاهد (1381).

- آموزش طب سنتي ايران براي اعضاي هيئت علمي، مركز تحقيقات مطالعات پزشكي، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران1381.

-          طب سنتي ايران (دوره مقدماتي)، دوره هفتم و هشتم ، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشكي تهران (84-1383).

-          فيزيولوژي و فارماكولوژي گره دهليزي-بطني براي دانشجويان دكتراي تخصصي فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1384).

-          طب سنتي ايران (دوره متوسطه آموزش تقويم الابدان)، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد، (1384).

-          طب سنتی ایران (تغذیه و روش زندگی سالم)، دانشکده پزشکی شاهد با همکاری شهرداری تهران (1385).

-          طب سنتی ایران (مقدماتی، دوره نهم تا سیزدهم )، گروه پژوهشی طب سنتی ایران.

-          باز آموزی یک روزه به عنوان استاد سخنران، (دکتر امین، دبیر بازآموزی تحقیقات گیاهان داروئی)، (1385).

-          مدرس و مجری کارگاه آموزشی طب سنتی، سومین همایش گیاهان دارویی، 2و3 آبان 1386.

-          تدريس در كارگاه آموزشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران6/11/86 لغايت 10/11/86 در دانشگاه معارف اسلامي.

-          مدرس و مجری کارگاه تعيين اولويت گياهان دارويي، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد 14 بهمن 1387.

-          آموزش الموجز فی الطب، مرکز تحقیقات طب سنتی ایران، 1387.

-          تدریس طب سنتی برای دانشجویان دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشگاه شاهد،1386الی 1392.

-          تدریس طب سنتی برای دانشجویان داروسازی سنتی؛دانشکده داروسازی شهید بهشتی،1387.

-          تدریس طب سنتی برای دانشجویان داروسازی سنتی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی،1387.

-          تدریس طب سنتی برای دانشجویان داروسازی سنتی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1387.

-          طب سنتی ایران، (دوره آموزشی برای بیماران)، گروه آموزشی طب سنتی ایران با همکاری بیمارستان شهید مصطفی خمینی، سه دوره،(88-1387).

انتشارات:

 1. آموزش عربي در 3 مجلد  منتشر شده.
 2. ترجمه كتاب ” السجده علي الارض” علامه قزويني) منتشر نشده(1360).
 3. ترجمه كتاب ” الحق و الباطل” يوسف القرضاوي تحت عنوان حق و باطل از ديدگاه قرآن، محسن ناصري، دفتر نشر فرهنگ قرآن، تهران،1360.
 4. ترجمه كتاب ” الايمان والحياه” يوسف القرضاوي تحت عنوان نقش ايمان در زندگي، فرزانه غفاري، محسن ناصري، چاپ پنجم، انتشارات احسان، تهران، (1384-1361).
 5. ترجمه تفسير سوره منافقون تفسير في ظلال القرآن سيد قطب (1361).
 6. ترجمه تفسير سوره منافقون تفسير الميزان علامه طباطبايي منتشر نشده. (1361).
 7. تاليف ”رهنمون داروهاي ژنريك ايران”  محمد حائري،  فرامرز محمد علي بيگي، محسن ناصري (1373). .
 8. ياد نامه حكيم دكتر عبدالله خان احمديه، موزه ملي تاريخ علوم پزشكي، 1381، صفحه 34-27 .
 9. درمان بيماريهاي پريودنتال در طب سنتي ايران،  حسن سمياري، محسن ناصري، رحيمه علي عسگري، نشر آزما. 1383.
 10. دهكده سلامتي يا روش زندگي و تغذيه در طب سنتي ايران، محسن ناصري، انتشارات طب سنتي و مكمل، 1384.

11.  استراتژي طب سنتي سازمان جهاني بهداشت. ترجمه دكتر حسين رضايي زاده. ويرايش و نظارت محسن ناصري. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1384.

12. دستنامه آموزش مقدماتي طب سنتي ايران. محسن ناصري. مدير تدوين دكتر حسين رضايي زاده. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1384.

13. مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوي كاشاني، گرد آوري و تنظيم: دكتر آزاده محبي، دكتر محسن ناصري، ج 1،نشر شهر،1386.

14. مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوي كاشاني، گردآوری و تنظیم،دکتر محسن ناصری، ج2، نشر شهر، 1387.

15. مروري بر كليات طب سنتي ايران، دكتر محسن ناصري، دكتر سيد حسين رضايي زاده، دكتر رسول چوپاني، نشر شهر، 1387.

16. خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران، دکتر محسن ناصری، دکتر فرزانه غفاری، انتشارات المعی، 1390.

17. درسنامه متون پارسی طب سنتی ایران، زیر نظر دکتر محسن ناصری، انتشارات المعی، 1390.

18. حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران، دکتر محسن ناصری،انتشارات طب سنتی ایران، 1391 .

19.  مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوي كاشاني، گردآوری و تنظیم، مجید مصطفوی کاشانی، دکتر محسن ناصری، اکبر سعیدی، ج3، نشر المعی، 1391.

20. حفظ سلامتی سربازان و نیروهای نظامی، دکتر محسن ناصری، دکتر محمدمهدی اصفهانی، انتشارات طب سنتی ایران، 1392.

21. گپ علمی، 93. دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی، دکتر افشین زرقی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر مصطفی قانعی، دکتر محسن ناصری، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر هاله حامدی فر، دکتر سعید سرکار. انتشارات مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زمستان 1394.

مقالات کامل فارسی:

 1. نظام احسن و تحقيق، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 1، صفحه 50-47. 1370.
 2. فارماكولوژي باليني در طب سنتي ايران، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 12، صفحه 10-6. 1374.
 3. لطايفي از قانون ابن سينا، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 1، صفحه51-50 . 1375.
 4. بررسي تاثير عصاره متانولي گياه بومادران زرد بر روي خواص الكتروفيزيولوژيك گره دهليزي-بطني قلب جدا شده موش صحرایی، وحيد خوري، سيد محسن نايب پور، يونس اشرافيان، محسن ناصري، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان،  شماره 4-3، صفحه 11-1. 1378.
 5. مقايسه اثر ضد ميكروبي بابونه و كلرهگزيدين بر روي پورفيروموناس ژنژيواليس، پرويز اولياء، حوريه صادري، حسن سمياري،           اشرف السادات حسيني، محسن ناصري، فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، شماره 19، صفحه 100-87، 1382.
 6. مقايسه اثر ضد ميكربي عصاره Ruta graveolans و جنتامايسين بر پسودوموناس آئروجينوزا ، پرويز اولياء، حوريه صادري،            سيد احمد طباطبايي نژاد، محسن ناصري و محمد باقر رضايي، فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، ، شماره                    2، صفحه 180-171. 1383.
 7. متا آناليز كارآزماييهاي باليني مطالعات اثر سير بر كاهش كلسترول خون با فرض همگني واريانسهاي اثر تيمار، عبداله حاجي وندي، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد، محسن ناصري، مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 7، شماره 3، 1383.
 8. طب سنتي ايران و توسعه آن با استفاده از رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت ، محسن ناصري، دو ماهنامه دانشور، شماره 52، صفحه 66-53،1383.
 9. نقش نيتريك اكسايد بر خصايص تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش، علي محمد عليزاده، محسن ناصري،             سهراب حاجي زاده، محسن نايب پور، وحيد خوري، مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي، جلد 9، شماره 1،  صفحه 7-1 -1384.
 10. بررسی سمیت سلولی داروی سواب1 بر روی سلول های رده فیبروبلاستی L929 در مقایسه با فرموکروزول. مجید مهران، طوبی غضنفری، محسن ناصری، زینب اسماعیلی، دو ماهنامه دانشور، شماره 60، صفحه 41-35،1384.
 11. اثر ضد التهابی عصاره الکلی بذر گیاه داتوره در موش صحرایی نر. محسن خلیلی، محسن ناصری، مسعود اطیابی، ساناز جوانبخت، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1384.
 12. بررسی آثار ضد باکتریال گیاه پلک ( Stachys schtschegleevii) در شرایط برون تن. دکتر محسن چیت ساز، دکتر حلیمه محمدی، دکتر محسن ناصری، مهندس کمالی نژاد. دو ماهنامه دانشور، شماره 67، 1385.
 13. تأثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی. دکتر محمدابراهیم یارمحمدی، دکتر محسن ناصری،دکتر سید مسعود نبوی، دکتر اعظم زنگانه، دکتر فرید زایری. دو ماهنامه دانشور، شماره 67، 1385.
 14. بررسی سمیت فرآورده گیاهیACA1 بر رده سلول سرطانی ملانومای انسانی؛ طوبی غضنفری، سمیه شاهرخی، محسن ناصری، محمد رضا جلالی ندوشن، رویا یارائی، مژگان کاردر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره55، 1385.
 15. اثرات عصاره روغنی سیاه دانه (Nigella sativa L.)بر باکتری استافیلا کوکوسطلایی استاندارد و مقایسه اثر آن با آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، سفوروکسیم، سفاکلور و سفاماندول، محمد نیاکان، سید روح الله میری، محسن ناصری، مهرداد کریمی، صادق منصوری،فصلنامه گیاهان دارویی، شماره 19، 1385.
 16. بررسي سم شناسي باليني فرآورده طبيعي MS14 در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس، دکتر محسن ناصری، دکتر امراله احمدی، دکتر کورش قره گزلی، دکتر سید مسعود نبوی، دکتر سقراط فقیه زاده، دکتر نوید اشتریان، دکتر فریبا منتظمی، دکتر حسین رضایی زاده؛ دو ماهنامه دانشور، شماره 68، 1386.
 17. تأثیر فرآورده گیاهی ACA1 بر پاسخ تکثیری و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش Balb/c. طوبی غضنفری، رویا یارائی، محسن ناصری، عماد ثنایی، رامین ابراهیمی. مجله علوم پزشکی ایران، جلد 10، شماره 1، 1386.
 18. نقش پمپ سدیم –پتاسیم وابسته به انرزی بر خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش، وحید خوری، شهربانو عریان، محسن ناصری، سید محسن نایب پور، هجدهمین کنگره فیزیو لوژی و فارماکولوژی ایران، 1386.
 19. اثر ضد توموری فرآورده گیاهی  ACA2 بر رده سلولی آدنوکارسینوم معده (AGS)، طوبی غضنفری، محسن ناصری، علی رامین فر، مهدی باصری، دوماهنامه دانشور، شماره70، 1386.

20.  نقش پمپ سديم- پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي- بطني جدا شده خرگوش، وحيد خوري، محسن نايب پور، محسن ناصري، سيد غلامرضا حسينيخاله جير، عارف صالحي، مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي،شماره 11(4)، 1386.

21.  كار آزمايي باليني دو سويه كور تاثير پماد مرهم مفاصل با كنترل دارو نما در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو، دكتر داريوش مهدي برزي، دكتر محسن ناصري، دكتر سقراط فقيه زاده، مهندس محمد كمالي نژاد، دكتر محسن بهرامي، مجله دانشور، 1387.

22. بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره (Datur stramonium)  بر کمیت رفتاری سندروم ترک در موش های صحرایی نر، محسن خلیلی، محسن ناصری، غلامعلی نادری، مسعود اطیایی، دانشور پزشکی، شماره 79،اسفند 1387.

23. تأثیر فرآورده  MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c ، رویا یارایی، طوبی غضنفری، محسن ناصری، سمیه فلاح نژاد، مرضیه اقتدار دوست، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،جلد25، شماره2، 1388.

24. تأثیر داروی MS14 بر سپسیس کاندیدیایی در موش Balb/C ،مرضیه اقتداردوست، رویا یارایی، طوبی غضنفری، محسن ناصری، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری،سال چهاردهم، شماره44، 1388.

25. مقایسه خون وریدی  و خون حاصل از حجامت از نظر فاکتور های بیوشیمیایی و هماتولوژی و پاسخهای ایمونولوژیک، فریده دانیالی، محمد رضا واعظ مهدوی، طوبی غضنفری، محسن ناصری، مجله انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی، شماره 13(1)، 1388.

26. بررسی تاثیر فرآورده دارویی MS14 بر وزن، اندیکس طحال و ساختار بافت های کلیه، کبد، طحال، ریه، گره لنفی و مغز استخوان موش؛ رضا صداقت، رویا یارایی، محسن ناصری، محمد مهدی نقی زاده؛ مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛دوره 34، شماره1، بهار 1389.

27. اثر عصاره دانه جو Hordeum vulgare L.)) بر غلظت گلوکز سرم ناشتای موش صحرایی دیابتی شده توسط استروپتوزوتوسین؛ محسن ناصری، زهرا خلج سرشکی، بهناز قوامی، محمد کمالی نژاد، غلامعلی نادری، سقراط فقیه زاده؛ فصلنامه گیاهان دارویی، سال نهم، دوره دوم، شماره 34، بهار1389.

28. اصول حفظ سلامتی و بهداشت در طب سنتی ایران؛ محسن ناصری، فرهاد جعفری، مهدی علیزاده، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سال اول، شماره اول، بهار1389.

29. خوز و خوزی در منابع طب سنتی ایران، محسن ناصری، ابولقاسم سلطانی، فرزانه غفاری، طیبه طاهری پناه، حسین رضایی زاده، مهرداد کریمی، مهناز محسن زاده، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سال اول، شماره دوم، بهار1389.

30. مقایسه تغییرات واکنش نسجی مواد SUAB1 و SUAB2 بر روی بافت زیر جلدی موش، مجید مهران، کیومرث نظری مقدم، محسن ناصری، رضا صداقت، نوشین جلایری نادری، دانشور، شماره88، 1389.

31. بررسی اثرات فارماکولوژیک داروها در کتاب مفردات القانون فی الطب؛ فرزانه غفاری، محسن ناصری، میثم شیرزاد، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سال اول، شماره سوم، پاییز1389.

32. نظریه مزاج در طب سنتی ایران و تنوع پاسخ دهی درمانی بر اساس فارماکوژنیک، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، طیبه طاهری پناه، واحده ناصری، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سال اول، شماره سوم، پاییز1389.

33. خوزیان، پزشکانی از جندی شاپور، فرزانه غفاری، محسن ناصری، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سال اول، شماره چهارم، زمستان1389.

34. ارزيابي بافت شناختي اثرات ضدالتهابي ابوخلسا بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت، رضا صداقت، محمدحسن قوسيان مقدم،  محسن ناصري، علي دواتي،مجله پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، شماره چهارم، زمستان 1389.

35. بررسی اثرات اسانس ها و عصاره های 50 گیاه دارویی ایران روی سویه ای استاندارد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی.علیرضا نائینی، محسن ناصری، محمد کمال نژاد، فریبا خوش زبان، طیبه رجبیان، حسین اسماعیل زاده نامی، صادق منصوری، داوود زاویه، فصلنامه گیاهان دارویی، سال دهم دوره دوم، شماره مسلسل سی و هشتم، بهار 1390.

36. مروری بر علل دیستوشی (عسر الولادات) در طب کلاسیک و طب سنتی ایران، کبری خاجوی شجاعی، مریم عسکری، محسن ناصری، مجله زنان  مامایی و نازایی ایران، دوره چهاردهم، شماره سوم، مرداد و شهریور 1390.

37. پیشگیری و درمان بیماریهای مفاصل از دیدگاه طب سنتی ایران، محمود خدادوست، محسن ناصری، شمسا شریعت پناهی، محمد کمالی نژاد، مجید امتیازی، علی دواتی، عباس هاشمی نژاد، منصور کشاورز. فصلنامه تاریخ پزشکی، شماره7، 1390.

38. ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندانهای شیری متعاقب پالپوتومی با فرموکروزل و SUAb2، دکتر رزا حقگو، دکتر پیمانه مارسولی، دکتر مجید مهران، دکتر محمد رضا جلالی ندوشن، دکتر محسن ناصری، دکتر سارا توسلی. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، دوره 23، شماره 2، تابستان 90.

39. مقایسه اثر درمانی عصاره آبی و فرآورده R10  سیر درمان زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در مدل های موشی BALB/c  و C57BL/6 و سوری، فریبا خوش زبان، فاطمه غفاری فر، عباس محمود زاده پورناکی ، طوبی غضنفری، محسن ناصری، علی خامسی پور، علیرضا نایینی، فاطمه سادات مجاب، مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی، دوره14، شماره3، پاییز1390 .

40. اسباب و علایم بیماریهای مفاصل از دیدگاه طب سنتی ایران، محمود خدادوست، محسن ناصری، شمسا شریعت پناهی، محمد کمالی نژاد، مجید امتیازی، علی دواتی، عباس هاشمی نژاد، منصور کشاورز، مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1390.41. «ترياک» و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتي ايران، نظري سيدمحمد, ناصري محسن, مكري آذرخش, غفاري فرزانه, دواتي علي,كمالي نژاد محمد، فصلنلمه تاريخ پزشكي 3(9):133-150، زمستان 1390.

41. بررسي علل آناتوميک «آمنوره» از ديدگاه ابوعلي سينا و مقايسه آن با طب نوين، مكبري نژاد روشنك, ظفرقندي نفيسه, ناصري محسن, دواتي علي, بيوس سودابه, تن ساز مژگان,كمالي نژاد محمد، فصلنلمه تاريخ پزشكي 3(9):151-171، زمستان 1390.

42. بررسي و مقايسه بيماري «ذيابيطس»، در طب سنتي ايران و بيماري «ديابت»، در طب کلاسيک، اصغري مجيد, ثابت زري, دواتي علي,كمالي نژاد محمد, سلطاني نژاد هاجر, ناصري محسن، فصلنلمه تاريخ پزشكي 3(9):11-37، زمستان 1390.

43. معرفي مفردات دارويي موثر در درمان «يبوست» در طب سنتي ايراني، مظفرپور سيدعلي, ناصري محسن, اسماعيلي دوكي محمدرضا, بيژني علي,كمالي نژاد محمد, يوسفي مهدي, مجاهدي مرتضي, خدادوست محمود، فصلنلمه تاريخ پزشكي3(9):79-95 ، زمستان 1390.

44. تأثیر فرآورده MS14 بر هماتوپوئز و سلول های خونی در موش BALB/C، مرضیه اقتدار دوست، رویا یارایی، رضا صداقت، محسن ناصری، فصلنامه گیاهان دارویی، شماره42، بهار 1391.

45. تست های حساسیت زایی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فرآورده موضعی عصارةروغنی شوید(مرهم شوید)، محسن ناصری، محمود خدادوست، فرزانه غفاری، محمد کمالی نژاد،سید شمسا شریعت پناهی، علی دواتی، سید ناصر استاد، مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال سوم، شماره دوم، تابستان1391.

46. مدل دوگانه پرفیوژن/سوپرفیوژن قلب ایزوله، روش جدید براي مطالعات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گستره قلب پستانداران، محسن ناصري ، علی محمد علیزاده ، وحید خوري، سهراب حاجی زاده، سعید خدایاري،  فیزیولوژي و فارماکولوژي 349 – 340 ،(4)16، زمستان 1391.

47. مقاله دکتر مصطفوی کاشانی: پژوهنده خستگی ناپذیر طب سنتی، مجید مصطفوی، محسن ناصری، اکبر سعیدی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال سوم، شماره 4، زمستان 1391.

48. کاربرد داروهای بوئیدنی در پیشگیری و درمان بیماری از دیدگاه طب سنتی ایران،: فاطمه علیجانیها، فرزانه غفاری، محسن ناصری، مجید اصغری، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره14، بهار1392.

49. استاد دکتر عبدالله خان احمدیه، احیاگر طب سنتی بالینی ایران، محسن ناصری، فاطمه اقبالیان، فرزانه غفاری، مجید اصغری، راضیه حیدری، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره15، تابستان1392.

50. بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، مجید اصغری، پروانه محسنی مقدم، سید عباس هاشمی نژاد، عباس طالبی مزرعه شاهی، زهرا برارپور، دوماهنامه دانشور پزشکی، شماره105، 1392.

51. مروری بر سوختگی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران، ژاله علی اصل، بهروز باریک بین، محسن ناصری، محمد کمالی نژاد، فاطمه عمادی، عفت جعفری دهکردی، فریبا خوش زبان، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره14، بهار1392.

52. اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی بذر کتان (Linum Usitatissimum L.) در موش صحرایی نر. سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی، عباس طالبی مزرعه شاهی، محسن ناصری. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره 16، شماره 4، 1393، 56-50.

53. تأثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر. محمدرضا حیدری، علیرضا سلطانپور، محسن ناصری و انوشیروان کاظم نژاد. نشریه پرستاری قلب و عروق. دوره چهارم. شماره 2. تابستان 1394.


 

 

 

 

مقالات کامل انگلیسی:

 1. Effects of Ajmaline on Rate-dependent Properties of Rabbit AV node, Moshen nayebpour, Moshen Naseri, Vahid Khoori, European Journal of  Pharmacology, 2000, V. 412, P 77-89.
 2. The school of Traditional Iranian Medicine The Definition ,Origin and Advantage, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Shams Ardakani, Journal of the international society for the history of Islamic medicine, Vol:3, No:6, 2004.
 3. Hot and Cold Natures and Some Parameters of Neuroendocrine and Immune Systems in Traditional Iranian Medicin,Shahram Shahabi,Zuhair Muhammad hassan, Mehdi Mahdadi, Mahya Dezfouli, Monire Torabi Rahvar,Mohsen Naseri, Nima hosseni Jazani, Hamid Reza Khalkhali,The Jornal of Alternativ and Complementary medicine,volum14,number 2,2008.
 4. The Effect of HESA-A on PsoriasisVulgaris,Amrollah Ahmadi, Babak Barikbin,Mohsen Naseri,Mohammadali Mohagheghi,Jornal of Drug in Dermatology,Volum7, June 2008.
 5. An Iranian Herbal-marine Medicin (MS14)Ameliorates Experimental Allergic Ensephalomyelitis,Azita Parvaneh Tafreshi, Amrollah Ahmadi, Majid Ghaffarpur, Hossein Rezaeizadeh, Bagher Minaie, Soghrat Faghihzadeh, Mohsen Naseri,  Phytotherapy Research, 2008.
 6. A double blind, placebo-controlled, crossover study on the effect of MS14, an herbal-marine drug, on quality of life in patients with multiple sclerosis, Mohsen Naseri, Amrollah Ahmadi, Kourosh Gharegozli, Masoud Nabavi, Soghrat Faghihzadeh, Nevoid Ashtarian, Fariba Montazami6 and Hossein Rezaeizadeh, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 3(4), pp. 271-275, April, 2009.
 7. The Traditional Iranian Medicine Point of View on Health and Disease, H Rezaeizadeh,M Alizadeh, M Naseri, MR Shams Ardakani,  Iranian J Publ Health, Vol. 38, Suppl. 1, 2009, pp.169-172.
 8. Assessment of Marhame-Mafasel Pomade Effect on Knee Osteoarthritis with Non-Compliance, Soltanian AR. Faghihzadeh S. Mehdibarzi D. Gerami A. Nasery M. Cheng J. J Res Health Sci, Vol. 9, No. 2, 2009, pp. 19-24.
 9. Anticancer Effects of HESA-A in Patients With Metastatic Colon Cancer; Ahmadi A, Mohagheghi M, Karimi M, Golestanha SA, Naseri M. Integrative CANCER Therapies, Volume 8 Number 1March 2009 71-74.

10.  The Effect of HESA-A (Natural Drug) on Visual Acuity in Age Related Macular Degeneration: A Randomized Double Blind Controlled Clinical Trial, Amrollah Ahmadi, Heshmatollah Ghanbari, Masoud Soheilian, Mohsen Naseri, Afr. J. Traditional,Complementary and Alternative Medicines (2009) 6 (4): 549 – 553.

11.  The effect of MS14 on Th2 cytokines pattern in Balb/C mice; Yaraee Roya, Naseri Mohsen, Eghtedardoost Marzieh, Ahmadi Amrollah. Immunopharmacology and Immunotoxicology,2010;32(3):450-453.

12.  The Effect of MS14 on innate and cellular immune responses in Balb/c mice, Roya Yaraee, Masoumeh Rajabi, Marzieh Eghtedardoost, Tooba Ghazanfari, Mohsen Naseri, Immunopharmacology and Immunotoxicology, 2010,Informa Healthcare USA, Inc.Expand+

13.  Mixture of Arnebia euchroma and Matricaria chamomilla (Marhame-Mafasel) for pain relief of osteoarthritis of the knee – a two-treatment, two-period crossover trial,  Ali Reza Soltanian, Dariush Mehdibarzi, Soghrat Faghihzadeh, Mohsen Naseri, Abbas Gerami. Archives of Medical Science 10.5114/aoms.2010.19307.

14.  Therapeutic Effects of HESA-A in Patients With end-stage metastatic cansers; Ahmadi A, Mohagheghi M, Karimi M, Golestanha SA, Naseri M,Faghihzadeeh S, Habibi G, Integrative Integrative Cancer Therapies, 9(1) 32–35 2010.

15.  The Effect of MS14 on Production of Pro-inflammatory Cytokines by Macrophages, Roya Yaraee, Nayere Askari, Mohsen Naseri, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Vol. 14, No. 1, Jan-Feb 2011, 89-93.

16.  The Iranian traditional herbal medicine ostokhodus can prevent axotomy-induced apoptosis in spinal motoneurons in neonate rats, Alireza azizzadeh delshad, Mohsen Naseri, Maedeh Parvizi, Noor Fattah & Maryam sharayeli,Journal of Medicinal plant research Vol. 5(18), pp.4446-4451, 16 September, 2011.

17.  Review study of dystocia cause in classic medicine and iranian traditional medicine,khajavi shojaei kobra,askari maryam,naseri mohsen,iranian journal of obstetrics, gyneocology and infertility august-september 2011; 14(3):45-53.

18.   Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial, Parvin Rahnama, Ali Montazeri, Hassan Fallah Huseini, Saeed Kianbakht and Mohsen Naseri. BMC Complementary and Alternative Medicine2012; 12:92, 1-8.

19.  The effect of Cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, Seyyed Ali Mozaffarpur1, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Esmaeilidooki, Mohammad Kamalinejad and Ali Bijani. Daru Journal of pharmaceutical Sciences, 3 December 2012; 20:83, 1-9.

20.  The Study of Anti-Inflammatory Activity of Oil-Based Dill(Anethum graveolens L.) Extract Used Topically in Formalin-Induced Inflammation Male Rat Paw, Mohsen Naseria, Faraz Mojabb, Mahmood Khodadoosta, Mohammad Kamalinejadb, Ali Davatic,Rasol Choopanid, Abbas Hasheminejada, Zahra Bararpoora, Shamsa Shariatpanahic and Majid Emtiazye. Iranian Journal of pharmaceutical Research 2012; 11(4): 1169-1174.

21.  Mentha longifolia syrup in secondary amenorrhea: a double-blind, placebo-controlled, randomized trials, Roshanak Mokaberinejad, Nafiseh Zafarghandi, Soodabeh Bioos, Fataneh Hashem Dabaghian, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Gholamreza Amin, Ali Ghobadi, Mojgan Tansaz, Ali Akhbari and Mohammadali Hamiditabar. Mokaberinejad et al. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 20:97.

22.  Cytotoxic effects of Cuscuta extract on human cancer cell lines. Tooba Ghazanfari, Mohsen Naseri, Jalaleddin Shams, Batool Rahmati. Food and agricultural Immunology, 2012, 37-41.

23.  Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials Journal of Medicinal Plants Research Vol. 7(22), pp. 1628-1635, 10 June, 2013  Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri1, Azarakhsh Mokri, Ali Davati and Mohammad Kamalinejad.

24.  Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, Journal of Basic & Clinical Pathophysiology. Seyed Mohammad Nazari; Mohsen Naseri ; Azarakhsh Mokri; Mohsen Khalili; Seyed Abbas Hasheminejad; Tayebe Tavakoli Rad. Volume 8, Number 2, Summer 2013, Page 43-471.

25.  Efficacy and safety of Ziabites (an Iranian traditional medicine compound)on glycemic control in type 2 diabetic patients. Majid Asghari, Mohsen Naseri1, Zari Sabet1, Ali Davati, Mohammad Kamalinejad,Mohammad Reza Jalali-Nadoushan, Akbar Shaali, Sasan Doost5 and Masoud Alamshekan, Journal Of medicinal plants research,2013, vol. 7(22), 1624-1627.

26.  The effect of Descureania Sophia L. and Prunus Domestica L. in prevention of constipation among Iranian Hajj pilgrims, Saudi Arabia. Mehdi Pasalar, Kamran Bagheri lankarani, Davood Mehrabani, Hamid Reza Tolide-I, Mohsen Naseri. RJPBCS, 2013, 4(2):1195-1204.

27.  The Necessity of reviving in Traditional medicine. Mohsen Naseri, Mohammad Bagher Hadavand. Internationa Journal of healthcare, Insurance and Equity, 2013, 1(1).

28.  Reliability and validity assessment of mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Morteza Mojahedi, Mohsen Naseri, et al. Iran Red crescent med J. 2014, 16(3).

29.  Abul-Hasan al-Tabari: A Review of his Views and works. Farzaneh Ghaffari, Mohsen Naseri, et al. Archive of Iranian Medicine, 2014, 17(4); 299-301.

30.  Low back pain and point of views in Iranian traditional medicine. Nafiseh Hoseini yekta, Mohammad Askarfarashah, Nasroallah Moradi kor, Younes Rouhany, Mohsen Naseri, et al. European Journal of Experimental biology, 2014, 4(2): 128-131.

31.  Effect of myrtle fruit syrup on abnormal uterine bleeding: a randomized double-blind, placebo- controlled pilot study. Marzieh Qaraaty, Seyed Hamid Kamali, Fataneh Hashem Dabaghian, Mohsen Naseri, et al. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 22:45.

 

 

 

خلاصه مقالات فارسی:

1. ديدگاه ابن سينا در رابطه با ديستوشي به علت هيدروسفالي،  كنگره بين المللي تاريخ پزشكي در اسلام و ايران، تهران، 1371.

 1. پدر دق كيست؟ با همكاري دكتر نقيبي و آقاي عبادياني، همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي، تهران، 1379.
 2. بررسی اثرات اجملین بر خصایص کارکردی گره دهلیزی – بطنی و آریتمی چرخشی دهلیزی - بطنی در قلب جدا شده خرگوش، محسن ناصری، محسن نایب پور، وحید خوری، اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، 1379.
 3. تاثیر عصاره متانولی چای بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی – بطنی قلب ایزوله موش صحرایی نر، سید محسن نایب پور وحید خوری، عباس حاجی آخوندی، یونس اشرفیان، فرشاد روشن ضمیر، محسن ناصری، اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، 1379.
 4. بررسی تروماهای نخاعی در طب سنتی ایران،عباس محمدی، محسن ناصری، طاهر طاهری، محمد عبادیانی ،8و9 بهمن 1380
 5. روش جدید در مطالعات گره دهلیزی – بطنی، System Double perfusion ، علی محمد علی زاده، محسن ناصری، سهراب حاجی زاده، سید محسن نایب پور، چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی و جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 1380.
 6. فارماکولوژی بالینی در طب سنتی ایران، سمینار طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،1380.
 7. بررسی اثرات سروتونین بر روی پارامترهای الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی – بطنی و نقش گیرنده 5-HT3 در ایجاد اثرات فوق در مدل گره دهلیزی - بطنی ایزوله خرگوش نر، وحید خوری، محسن نایپ پور، محسن ناصری، چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی و جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 1380.
 8. تب از دیدگاه سید اسماعیل جرجانی، کنگرۀ بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی، دکتر محسن ناصری ، مهرداد کریمی، انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی ایران،1381.
 9. گیاهان دارویی و درد،  همایش سراسری درد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد،1381.
 10. بررسی اثرات ضد استافیلوکوک طلایی سیاه دانه (Nigella.sativa)در مقایسه با آنتی بیوتیکهای CAZوMAN . CEC،CXM محمد نیاکان، سید روح الله میری، محسن ناصری، هشتمین همایش علوم دارویی ایران، 1381.
 11. جستجوي لغات كليدي سرطان و طب سنتي در Medline، سارا عسكري فرد، محسن ناصري، اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد،1382.
 12. سرطان و داروهاي گياهي، محسن ناصري، اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد،1382.
 13. طب سنتي ايران و انزال زودرس، كنگره اختلالات جنسي، دانشگاه شاهد،1382.
 14. روشها و گياهان مورد استفاده در درمان سرطان در طب سنتي ايران، فرزانه اخوان، زهرا نظام دوست، محمد صداقت، محسن ناصري،اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد1382.
 15. دلايل لزوم احياي طب سنتي ايران، محسن ناصري، دومين همايش طب سنتي، دانشگاه آزاد اسلامي قم، 1383.
 16. بررسي سم شناسي باليني و تاثير فرآورده طبيعي MS14 بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس دچار آتاكسي مخچه اي، ناصري محسن، احمدي امراله، قره گزلي كوروش، نبوي مسعود، فقيه زاده سقراط، اشتريان نويد، منتظمي فريبا،       رضايي زاده حسين، هفدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 1384.
 17. تعيين مكان و وضعيت تماس الكترود ثبات در مطالعات الكتروفيزيولوژيك بافت گرهي قلب ايزوله توسط نشانه گذار ابداعي تك فيبر نوري/ليزر LED، هفدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 1384.
 18. پرستاری توانبخشی در اختلالات مغز و اعصاب، طیبه طاهری پناه، محسن ناصری، محمود شریفی زارجی، دومین همایش سراسری. بیمارستان امام خمینی (ره)- تالار امام، تهران. 1385.
 19. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، یسد مهدی میر غضنفری، وحید اسلامی، حامد اسلامی، مهناز زرافشار، زهرا برارپور، فرنوش صداقتی، هانیه علم بیگی، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، منصور کشاورز، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد، 1386.
 20. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، سید مهدی میر غضنفری، حسام الدین علامه، الهه کاوندی، معصومه سجادی، ندا عشایری، فهیمه قنبر پور، یاسمین محمد زاده، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، محسن پروین، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد، 1386.
 21. اثر عصاره برگ جو بر سطح سرمی گلوکز در موش صحرایی توسط استروپتوزوسین، محسن ناصری، بهناز قوامی، زهرا خلج، محمد کمالی نژاد، غلامعلی نادری،فرید زائری، سومین همایش گیاهان دارویی، 1386.

22.  اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمی گلوکز در موش صحرایی توسط استروپتوزوسین، محسن ناصری، بهناز قوامی، زهرا خلج، محمد کمالی نژاد، غلامعلی نادری،فرید زائری، سومین همایش گیاهان دارویی، 1386 .

 1. دیدگاه ابن سینا در مورد کاربرد داروها در طب سنتی ایران، محسن ناصری، فرزانه غفاری، میثم شیرزاد، سمینار یک روزه طب سنتی و گیاهان دارویی، 1386.
 2. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، سید مهدی میر غضنفری، وحید اسلامی، حامد اسلامی، مهناز زرافشار، زهرا برارپور، فرنوش صداقتی، هانیه علم بیگی، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، منصور کشاورز، سمینار یک روزه طب سنتی و گیاهان دارویی، 1386.
 3. نقش پمپ سديم-پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي- بطني جدا شده خرگوش،وحيد خوري، محسن نايب پور، محسن ناصري، سيد غلامرضا حسينخاله جير، عارف صالحي، مجله انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، 1386.
 4. ارزيابي بافت شناختي اثر گياه ابوخلسا (آلكانا تينكتوريا) بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت،رضا صداقت، محسن ناصري، نادر فلاح، نهمين همايش سالانه آسيب شناسي و سومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران،1386.
 5. تأثير داروي MS14 بر پاسخ ايمني ذاتي در موشBALB/C ، معصومه رجبي، رويا يارايي، طوبي غضنفري، محسن ناصري، مرضيه اقتدار دوست، داوود جمالي، امرالله احمدي.نهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران، 1387.
 6. تاثير داروي MS14بر سايتوكاينهاي INF-Gama,5IL,T=NF-ALPHA، رويا يارايي، طوبي غضنفري، محسن ناصري، داوود جمالي، نهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران، 1387.
 7. مقايسه خون وريدي و خون حاصل از حجامت از نظر فاكتورهاي بيوشيميايي و هماتولوژي و ايمونولوژي، فريده دانيالي، دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، دكتر طوبي غضنفري، دكتر محسن ناصري، دكتر محسن خليلي، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، 1387.
 8. تعريف طب سنتي و آينده آن در زمينه آموزش و پرورش، محسن ناصري، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، آبان 1387
 9. داروهاي مؤثر بر درد زايمان در طب سنتي ايران طبقه بندي جديد، كبري خاجوي شجاعي، مريم عسگري، دكتر محسن ناصري، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، 1387.
 10. دامپزشكي در متون طب سنتي ايران،سيد عباس هاشمي نژاد، محسن ناصري، همايش تخصصي گياهان دارويي و دامپزشكي سنتي. شهر كرد. 1387.
33.  تجربیات بالینی در طب سنتی ایران، محسن ناصری، فرزانه غفاری، همایش ملی فرهنگ و میراث پزشکی اسلام و ایران، دانشگاه شهید بهشتی،1387.
 1. طب بومی در منابع مکتوب طب سنتی، محسن ناصری، فرزانه غفاری، اولین کنگره دانش پزشکی مردم ایران زمین، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.
 2. طبقه بندی حکمت و جایگاه بجشکی، محسن ناصری، واحده ناصری. دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 6 اسفند 1388.
 3. تدبیر سماع(موسیقی درمانی در طب سنتی ایران)، فاطمه علیجانیها، فرزانه غفاری، محسن ناصری،. دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 6 اسفند 1388.
 4. حقوق بیماران و انتخاب روش‏های درمانی نامناسب در طب سنتی ایران، محسن ناصری، سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی، 5-3 اسفند کیش، 1389.
 5. داروهای گیاهی موثر بر میل جنسی زنان در طب سنتی ایران، طبقه بندی جدید، کبری خواجوی شجاعی، پروین رهنما، محسن ناصری، همایش ملی گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی واحد مازندران، 11 و12 اسفند 89.
 6. داروهای گیاهی خونریزی دهنده رحم در طب سنتی ایران : طبقه بندی جدید، کبری خواجوی شجاعی، پروین رهنما، محسن ناصری، همایش ملی گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی واحد مازندران، 11 و 12 اسفند 89.
 7. داروهای گیاهی رافع اختناق رحم در طب سنتی ایران : طبقه بندی جدید، پروین رهنما، کبری خاجوی شجاعی، محسن ناصری، همایش ملی گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی واحد مازندران، 11 و 12 اسفند 89.
 8. سته ضروریه و نقش آنها در ارتقاء سلامتی، دکتر محسن ناصری، دکتر فرزانه غفاری، دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، زنجان4-2 اسفند 90.
 9. امتیازات «تحفه سعدیه»، گسترده ترین شرح «القانون فی الطب»، اولین همایش بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی، شیراز 29 و 30 آذر 1391.
 10. طب سنتی و گیاهان دارویی، سخنران، دکتر محسن ناصری، دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره)، قزوین، اسفند 91.
 11. گیاه درمانی در طب سنتی ایران، محسن ناصری، کنگره ملی گیاهان دارویی، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، 25 و 26 اردیبهشت 92.
 12. از منابع طب سنتی ایران تا طب متکی بر شواهد. محسن ناصری، فرزانه غفاری، فاطمه علیجانی ها. پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران ، تهران 28-30 اریبهشت 1395

 

 

خلاصه مقالات انگلیسی:

 1. Traditional Iranian Medicine (TIM) and spinal cord injury. Abbas Mohammadi, Mohsen Naseri, Taher Taheri, Mohammad Ebadiani, 38th intrnational congress on the history                     of medicine,2002, Istanbul, Turkey.
 2. Dr. Seyyed Jalal Mostafavi Kashani, The pioneer of Traditional Iranian Medicine (TIM), Mohsen Naseri, Majid Mostafavi, Mehdi Mostafavi, 38th intrnational congress on the history of medicine,2002, Istanbul, Turkey.
 3. From Zarareeh to Cantharidin, Mahyar Yosefipoor, Elham Neysani, Mohammad Afandi, Ali Raminfar, Mohsen Naseri, Siavash Tirgari, 38th intrnational congress on the history of medicine,2002, Istanbul, Turkey.
 4. A Study on natural and herbal drugs for burn treatment in Traditional Iranian Medicine (TIM), M. Mehri, M. Naseri and A. Moeen, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 5. Evaluation of drugs effect on spinal truma in Traditional Iranian Medicine (TIM), A M. Mohammadi, M. Naseri,  Taheri and Ebadiani, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 6. A new method for pharmacological screening the manuscripts of Traditional Iranian Medicine, A new way for finding new drugs, M. Naseri, F Ghaffari, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 7. In vitro anti-Staphylococcus aureus activity of essential oil of Nigella sativa, M. Niakan, S.R. Miri, M. Naseri, M. Karimi, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 8. Evaluation of anticonvulsant activity of Ferula assa foetida (Assafetida) against seizure-induced by maximal electroshock and pentylentetrazole, M. Karimi, M. Naseri, M. Sayyah and M. Kamalinejad, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 9. Anti-inflammatory drugs in the texts of Traditional Iranian Medicine (TIM).Abbasian A., Naseri M., Ghaffari F.The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

10.  Alopecia areata from the viewpoint of traditional Iranian Physicians. Naseri V., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

11.  Element: In New Science vs. Traditional Irainian Medicine (TIM).Moein L., Yusefi Pour M., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

12.  Correspondences of Professor Jalal Mostafavi and  Licshten Taler concering historic basis of allopathy and natural. Kheirkhah A., Naseri M., Zarisfi A. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

13.  Impairment of sexual potency for view point of Seyed Ismail Jorjani. Khajavi shojaie K., Parvin R., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

14.  Determination of the exact scientific name of medicinnal plants used in Iranian traditional medicine. Komeilizadeh H., kamalinejad M., Esfahani  M., Naseri M., Mohammadi H., Shajari E., Saremi S., Arefierad H., Shahnori Sh., Rozbeh M., Ashrafi M. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

15.  The evaluation of cytotoxicity of suab1 on  L929 fibroblast  cell line and the comparison with formocresol. Mehran M., Ghazanfari T., Naseri M., Esmaili Z. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

16.  Introduction of Bahaodoleh Razi and Kholasato-tajarob. Araghi M.A., Esfahani M., Naseri M., Mohammadi J. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

17.  Introduction and correction of treatise of Avicenna; “Alhendeba”. Ghaffari F., Naseri M. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

18.  Anti-inflammatory drugs in the texts of Traditional Iranian Medicine (Tim). Abbasian A., Naseri M., Ghaffari F. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

19.  The school of traditional Iranian medicine: The definition, origin and advantages.  Naseri M.2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

20.  Screening of manuscripts of Traditional Iranian Medicine (TIM) for anti-epileptic drug, using old manuscripts for new research, Naseri M., 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

21.  Successful treatment of primary billiary cirrhosis using Traditional Iranian Medicine methods: a case report, Hadjiakhoundi F., Khalaj Z., Sheibani B., ghaii M., Naseri M., Jodeiri D.,  3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

22.  Review of the White House Commission on complementary and alternative medicine policy, Naseri M., Sheibani B., Alizadeh M.,  Mirghazanfari S. M., Taheripanah T., Allameh H., 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

23.  Comparison of antimicrobial effect of Ruta graveolanse and gentamycine against Pseudomona aeruginosa, Owlia P., Saderi H., Tabatabaie N., Naseri M., Rezaee M.B., Mansouri S. 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

24.  Comparision of antimicrobial effect of Zataria multiflora and Oxacillin on Staphylococus aureus 25923 ATTC, Owlia P., Saderi H., Matlubi N., Naseri M. 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

25.  Anti-inflammatory effects of Urtica pilulifera l. seeds extract in the rat, Abbasian A., Naseri M., Massoud A., Kamalinejad M., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

26.  Anti-inflammatory effects of Ruta graveolans L. extraction on formalin induced inflammation in the rat paw, Mirghazanfari S.M., Abbasian A., Naseri M., Karimian S.M., Massoud A., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

27.  Who is the father of percussion, Naghibi Z., Ebadiani M., Naseri M., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

28.  Role of endogenous opioid to enhance protective role of atrioventicular  node. Naseri M, Khori V, Nayebpur M. 15th congress of the Iranian Heart Association in collaboration with French society of cardiology and French society of thoracic and cardiovascular surgery. 2006, Tehran, Iran.

29.  Different mechanism of action of morphine on the electrophysiology properties of isolated rabbit atrioventicular  node. Nayebpur M, Khori V, Naseri M. 15th congress of the Iranian Heart Association in collaboration with French society of cardiology and French society of thoracic and cardiovascular surgery. 2006, Tehran, Iran.

30.  Antiepileptic drugs in texts of Islamic Medicine. Naseri . M , Ghaffari .F. Inernational congress of the international Society for the history of Islamic medicine- al – rayan conference hall February 21-22-2007 doha state of Qatar.

31.  Shifting of Neuroendocrine and Immune System in Persons with a Hot or Cold Nature Defind by Traditional Iranian Medicine. Shahram Shahabi, Zuhair M. Hassan, Mehdi Mahdavi, Mahya Dezfouli, Onireh Torabi Rahvar, Mosen Naseri,International Congress of  Traditional and Complementary Medicine,28-31 October 2008.

32.  Hakim Emaddodin Shirazi, formulator of two new formulatin of opium (Papaver somniferum).F.Ghaffari,M.Naseri, J.Nnarenjkar.International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010,2nd Iranian Phytochemistry Seminar,shiraz.

33.  Aromatherapy in traditional Iranian medicin,F.Alijaniha, F.Ghaffari,M.Naseri, International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010,2nd Iranian Phytochemistry Seminar,shiraz.

34.  The most useful herbs of Iranian traditional medicine prescribd fod halitosis.shirin fahimi, mohsen naseri, mahmoud mosadegh,5th International congeress of the international society for the histori of Islamic medicine .25-28 october,2010, Istanbul-turkiye.

35.  Herbs of Islamic medicine prescribd in xerosis , maryam jahandideh,m.ahmadiyan,mohsen naseri, mahmoud mosaddegh. 5th International congeress of the international society for the histori of Islamic medicine .25-28 october,2010, Istanbul-turkiye.

36.  Is It Time to Fade Medical Instuments Rols in Diagnosis; Pulse In Ibn Sina,s View.Pasalar M, Zaarshenas M, Kojuri J, Naseri M.5th Middle East Cardiovascular Congress.23-25 February 2011, Kish Island- Iran.

37.  Iranian Ancient Medicin in Urology Fieid,Preliminary Daily program 4th Iranian Endourology &Urolaparoscopy Society Congress February 24-26,2011, Olympic Hotel, Tehran,Iran.

38.  Treatment of Brain Stroke from the point of view of Iranian Traditional Medicine and classic model (allopathic medicine). Mohsen Naseri , Mohammad Ansaripour, GholamrezaAskari. 5th National Congress of Stroke 12-14 December 2012 – Isfahan, Iran.

39.  Medicinal Herbs from Umbelliferae Family for treatment of Epilepsy-A review on traditional application and recent medical researches. Mahboobeh Bozorgi, Mohsen Naseri. National Congress on Medicinal Plants, 16,17 May 2012, Kish Island, Iran.

40.  Evaluation of medicinal plants used to treat diabetes and the general method of theirs prescription, from the prespective of traditional medicine of Iran, Majid Asghari, Mohammad Kamalinejad, Mohsen Naseri. National Congress on Medicinal Plants, 16,17 May 2012, Kish Island, Iran.

41.  Comparison of the effect of Anethom Graveolens and diclofenac on clinical symptoms in patients with knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, controlled trial. Mohsen Naseri, Shamsa Shariat-panahi, Mahmood Khodadoost, Mohammad Kamalinejad, Fattaneh Heshem Dabaghian, Ali Davati, Abbas Hasheminejad. National Congress on Medicinal Plants, 16,17 May 2012, Kish Island, Iran.

42.  Investigation of the effect of caloric restriction on inflammation in rats. Nozad A, Safari MB, Saboory E, Drafshpour L, Naseri M. 2nd neuroscience congress, December 18-20, 2013, Tehran, Iran.

43.  Evaluation of the effect of oral administration of hab-o sheaf on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study. Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri. 3rd National Congress on Medicinal plants, 14,15 May 2014, Mashhad, Iran.

44.  Anti-inflammatory effect of Marhame-Mafasel pomade in rats. Mohsen khalili, Mohsen Naseri, Fatemeh Emadi, et al. 3rd National Congress on Medicinal plants, 14,15 May 2014, Mashhad, Iran.

45.  The effect of Hesa-A drug on formalin-induced inflammation and weight loss in rats. Parvaneh Mohseni Moghaddam, Mohsen Naseri, Hossein Rezaeizadeh, et al. 3rd National Congress on Medicinal plants, 14,15 May 2014, Mashhad, Iran.

 

 

 

طراحي:

-           طراحي بيولوژيك نرم افزار AHis2 با همكاري دكتر فيروز آبادي، بخش فارماكولوژي دانشگاه شهيد بهشتي، 1377.

-           طراحي بيولوژيك نرم افزار AF (Atrial Fibrilation) با همكاري دكتر فيروز آبادي، بخش فارماكولوژي دانشگاه شهيد  بهشتي، 1377.

-          طراحي بيولوژيك ميكرو آمپلي فاير ميكرو الكترود فلزي با همكاري مهندس قوانلو، بخش فارماكولوژي دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.

-          طراحی بیولوژیک نرم افزارAVRT در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،1380.

-          طراحی بیولوزیک میکرو آمپلی فایرومیکرو الکترو فلزی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،1380.

-     طراحي بيولوژيك نرم افزار AHis3 با همكاري دكتر فيروز آبادي، بخش فارماكولوژي دانشكده پزشكي شاهد، با همكاري بخش دارويي دانشگاه تهران، در دست انجام.

ثبت اختراع:

 1. ساخت داروي ضد سرطان معده (ACA-1) . طوبي غضنفري. محسن ناصري. اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي. شماره ثبت 32503 مورخه 7/6/1384.
 2. اختراع سیستم تغذیه مضاعف متد جدید جهت مطالعه گره دهلیزی-بطنی. محسن ناصری، علی محمد علیزاده. اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي. شماره ثبت 33680 مورخه 5/10/1384.
 3. اختراع مرهم مفاصل، پماد ضد درد و ضد التهاب،محسن ناصری، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي. شماره ثبت: 62939،  مورخ 28/10/88.
 4. اختراع محلول موثر در پالتومی دندانهای شیری ( محلول sub2 )، محسن ناصری، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی. شماره ثبت: 67216، مورخ 8/8/1389

راهنمايي و مشاوره پايان نامه:

 1. نقش نيتريك اكسايد بر خصايص تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش، آقاي علي محمد عليزاده، دوره كارشناسي ارشد، استاد راهنما، ، دانشگاه تربيت مدرس،  1380.
 2. بررسي اثرات ضد تشنجي آنغوزه Feralla assa foetida در مدلهاي تشنجي شوك الكتريكي فوق آستانه اي(MES)و پنتیلن تترازول(PTZ)، آقاي مهرداد كريمي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما، دانشكده پزشكي شاهد،1380.
 3. بررسي نقش پمپ Na/K-ATPase بر خواص وابسته به سرعت گره دهليزي-بطني، آقاي سيد غلامرضا حسيني، دوره دكتري تخصصي، استاد راهنما،  دانشگاه آزاد. 1381.
 4. گزارش وضعيت موجود مراكز تحقيقات گياهان دارويي در تهران و اصفهان در سال 1380، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد،1381.
 5. بررسي داروهاي موثر بر تروماهاي نخاعي در طب سنتي ايران، آقاي عباس محمدي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما، ، دانشكده پزشكي شاهد، 1381.
 6. بررسي اثر سميت عصاره Datura stramonium بر روي سلولهاي فيبروبلاستي L929 ،خانم فاطمه درويش، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1382.
 7. بررسي اثر عصاره و اسانس بابونه بر روي استرپتوكوكوس هاي دهاني، آقاي مهدي باقرزاده، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد،1382.
 8. بررسي اثر ضد التهابي دانه گياه بارهنگ (Plantago major) بر التهاب ايجاد شده در پنجه پاي موش صحرايي،                   خانم منيره مطهري فرد، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،  دانشكده پزشكي ايران. 1382.
 9. بررسي اثر ضد التهابي دانه گياه قدومه شيرازي برالتهاب ايجاد شده در پنجه پاي موش صحرايي، خانم محمدي عراقي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي ايران، 1382.
 10. اثر ضد ميكروبي آويشن شيرازي بر پسودوموناس آئرو جينوزا، سيد احمد طباطبايي نژاد. دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، ،دانشكده پزشكي شاهد، 1382.
 11. بررسي اثر ضد التهابي گياه گزنه (Urtica dioica) بر التهاب ايجاد شده توسط فرمالين، آقاي عليرضا عباسيان، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما،  دانشكده پزشكي تهران، 1383.
 12. متا آتاليز كار آزمايي هاي باليني با فرض همگني واريانسهاي اثر بيمار، آقاي عبدا… حاجي وندي، دوره دكتري تخصصي، استاد مشاور، دانشگاه تربيت مدرس،1383.
 13. درمانهاي سنتي بيماريهاي پريودنتال در طب سنتي ايران، خانم رحيمه علي عسگري، استاد مشاور،  دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1383.
 14. بررسي سميت سلولي دارويSUAB1 بر روي سلول هاي رده فيبروبلاستي L929 در مقايسه با Formocrosol ،                    خانم زينب اسماعيلي، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1383.
 15. اثر ضد ميكروبي آويشن شيرازي بر استافياوكوكوس اورئوس، خانم فاطمه نيازمند مطلوبي. دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، ، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 16. اثر ضد ميكربي گياه پلك روي چند گونه ميكروبي. خانم فاطمه حليمه محمدي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 17. بررسي اثر ضد توموري ACA2 بر رده سلولي آدنوكارسينوم معده، AGS آقاي علي رامين فر، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،دانشكده پزشكي شاهد،1383.
 18. تأثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی، اعظم زنگانه، دكتراي عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 19. بررسي داروهاي مورد استفاده در درمان سردرد در طب سنتي ايران،شهربانو فاريابي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،  دانشكده پزشكي شاهد، 1384.
 20. بررسي مقايسه اي اثر سميت سلولي تركيب گياهي  SUAB1 و SUAB2 بر روي سلول هاي فيبروبلاست L929 ،                  خانم فاطمه صالح آبادي، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1384.
 21. مقايسه آزمايشگاهي سميت سلولي دو داروي  SUAB1 و SUAB2 بر روي سلول هاي تك هسته اي خون محيطي،               خانم فرزانه صفايي نيا، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور،  دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1384.
 22. بررسي ميزان اثر ضد التهابي عصاره گياه سداب بر التهاب ايجاد شده توسط فرمالين در پنجه پاي موش صحرايي،                     آقاي سيد مهدي مير غضنفري،  دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي تهران، 1384.
 23. بررسي اثر ضد توموري ACA1 بر رده سلولي آدنوكارسينوم معده AGS ،آقاي مهدي باصري. دوره دكتري عمومي پزشكي،       استاد مشاور،دانشكده پزشكي شاهد،1384.
 24. بررسی اثر ACA1بر پاسخهای ماکروفاژ در موش Balb/c . آقای عماد ثنایی، دروه دکتری عمومی پزشکی، استاد مشاور، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،1384.
 25. بررسی آزمایشگاهی کارآیی ماده Bleaching Agent 1 (ساخت دانشگاه شاهد) در سفید کردن دندانهای بدون پالپ،             آقای داود رشیدی، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1385.
 26. اثر ضد قارچی عصاره های تخم کدو و اسانس آویشن باریک و سیاه دانه بر کاندیدا آلبیکنس، استاد مشاور، محمد علی افضلی،دوره دکترای عمومی، دانشكده پزشكي شاهد، 1385.
 27. بررسی اثر سیتوتوکسیسته داروی SIM5  بر رده سلولی SCC (Squamous cell carcinoma) در مقایسه با سلولهای L929، استاد مشاور، خانم بنت الهدی ورکش دوره دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد،1385.
 28. بررسی اثر سیتوتوکسیسته داروی SIM5 بر رده سلولی SCC (Squamous cell carcinoma) در مقایسه با سلولهای L929 . استاد مشاور، ساسان محمدی، دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد.  در تاریخ 19/9/85 .
 29. مقایسه سازگاری نسجی ماده گیاهی SUAB2 فرموکروزل بر بافت زیر جلدی موش، استاد مشاور، علیرضا سفاری قنبری، 1385.
 30. بررسی دارویی برخی از گیاهان خانواده چتریان (Apiaceae)، خانم نصرت رحمانی، دانشکده علوم پایه، دوره کارشناسی در رشته زیست شناسی، استاد مشاور، 1385.
 31. بررسی میزان اثر ضد التهابی عصاره گیاه مصطکی(Pistacia lentiscus L.) بر التهاب ایجاد شده توسط فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر، استاد مشاور،1386.
 32. بررسي فيتو شيميايي و اثرات آنتي اكسيداني گياه A.procumbens و مقايسه آن با گياه M.officinalis، متين بياتي مقدم، استاد راهنما، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران،1386.
 33. تاثیر ترکیب گیاهی – دریایی MS14 بر پاسخ ایمنی همورال در موش  Balb/c، استاد مشاور، سمیه فلاح نژاد نصر آبادی، شهریور1386.
 34. مقایسه اثر سایتوتوکسیک فرآورده های گیاهی ACA1 و SIM5 بر رده سلولی سرطان کولون (HT-29) خانم فرشته استیری، دوره دکتری عمومی پزشکی، استاد مشاور،  دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. 1386.
 35. بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پگانوم هارمولا بر تاکی زوئیت های توکسو پلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی، استاد مشاور، زهرا باطنی و مهدی رزاقی جمکرانی، آبان 1386.
 36. اثر عصاره آبی برگ جو بر سطح سرمی گلوکز در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استر پتوزوتوسین،استاد راهنما، بهناز قوامی، دی 1386.
 37. اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمی گلوکز در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استر پتوزوتوسین،استاد راهنما، زهرا خلج سرشکی،دی 1386.
 38. بررسي اثر عصاره ميوه گياه انجير (Ficus carica L. )بر درد ناشي از تزريق كف پايي فرمالين در موش صحرايي نر، استاد مشاور، حسام الدين علامه، اسفند 1386.
 39. بررسي اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمي كلسترول و تري گليسريد و لپتين ناشتاي موش هاي صحرايي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوتوسين، استاد مشاور، نگار فيض پور، اسفند 1386.
 40. بررسي اثر فرآورده MS14 بر پاسخ ايمني سلولي در موش Balb/c ، استاد مشاور، زهرا قلي زاده رجايي، تير 87.
 41. تاثير فرآورده گياهي- دريايي MS14 بر فعاليت ماكروفاژهاي صفاقي موش، استاد مشاور، معصومه رجبي، تير 87.
 42. ارزیابی تأثیرات حجامت به روش سنتی بر فاکتورهای مختلف فيزیولوژیک بدن انسان، خانم فریده دانیالی دوره کارشناسی ارشد در رشته زیست جانوری گرایش فیزیولوژی، استاد مشاور،  دانشگاه شاهد. 1387.
 43. بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره هيدرو الكلي و اسانس آويشن باريك بر باكتريهاي منتخب، افسانه پرگر، استاد مشاور، 1386.
 44. اثر حصا (HESA-A) بر سطح چربیهای خون خرگوش های تحت رژیم پر کلسترول و مقایسه آن با اثرات ویتامین E .استاد مشاور، رامین محبی، 1388.
 45. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری درد و طب سنتی ایران بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن؛ استاد مشاور، راضیه شهنی، 1388.
 46. بررسی کلینیکی تاثیر ماده گیاهی شاهد( ساخت دانشگاه شاهد) در درمان بدرنگی های ناشی از فلوئورزیس دندانی، استاد مشاور، زینب رفیعی،1389.
 47. اثر شربت بالنگو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری، استاد مشاور، طیبه عزیزی، تابستان 1389.
 48. بررسی هیستولوژیک اثر محلول SUAB2 و فرموکروزول بر پالپ دندانهای شیری پس از پالپوتومی، استاد مشاور، پیمانه مارسولی، 1389.
 49. ارزیابی تأثیر دعای مشلول و رایحه درمانی با اسانس گل محمدی روی برخی مارکر های استرس روانی در بیماران قبل از عمل جراحی، استاد راهنما، زهرا انوری،1389.
 50. مقایسه اثر درمانی روغن شبت (Anethom graveolens) با ژل دیکلوفناک بر علائم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو(وجع الركبه)، استاد راهنما، محمود خدادوست، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 51. بررسی تاثیر نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 به شاخص­های پریودنتال در مبتلایان به بیماری ژنژیویت، استاد مشاور، محمدرضا بهتویی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،1391.
 52. تبیین دیابت و ارزیابی اثر مصرف کپسول ذیابیطس بر کنترل قند خون، در بیماران مبتلا به دیابت نوع2، از دیدگاه طب سنتی ایران،استاد راهنما، مجید اصغری، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 53. تبیین اعتیاد و روش های درمانی آن در طب سنتی ایران و بررسی تأثیر حب الشفا در کنترل علائم محرومیت در معتادین به مواد افیونی در سم زدائی حاد، استاد راهنما، سیدمحمدنظری، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 54. تعیین اثر داروی فلوس در درمان یبوست فانکشنال کودکان، استاد راهنما، سیدعلی مظفرپور، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 55. بررسی تأثیر پونه در احتباس طمث(اولیگومنوره) از دیدگاه طب سنتی ایران، استاد مشاور، روشنک مکبری نژاد، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 56. بررسی اثر عصاره بذر کتان بر التهاب در موشهای صحرایی نر، استاد مشاور، عباس طالبی مزرعه شاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، اسفند 1391.
 57. اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي  Cyperus rotundusبر درد در موش های صحرایی نر دیابتی، استاد راهنمای همکار، مریم مجد برزکی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، 1392.
 58. تبیین سوختگی در طب سنتی ایران و بررسی کارایی مرهم هواچوبه بر ترمیم زخم سوختگی ناشی از لیزر فراکشنال CO2 در بیماران مبتلا به اسکار آکنه و مدل حیوانی، مشاور، ژاله علی اصل ممقانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1392.
 59. اثر عصاره هیدرو الکلی ریزوم سعد کوفی بر روی حافظه و یادگیری در موش صحرایی نر، استاد راهنمای همکار، ثریا قرمزگلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، 1392.
 60. تأثیر دمنوش بابونه بر روی تسهیل زایمان، مشاور، مریم یارقلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1392.
 61. بررسی تأثیر بادرنجبویه Melissa officinalis بر درمان تپش قلب، راهنما، فاطمه علیجانیها، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1393.
 62. بررسی تاثیر کپسول خوراکی بابونه بر نتایج حاصل از زایمان در بارداری طول کشیده، مشاور، فرشته غلامی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی تهران، 1393.
 63. تاثیر بادرنجبویه بر کیفیت خواب، اضطراب و افسردگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر، مشاور، علیرضا سلطانپور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد،
 64. بررسی تاثیر قرص خوراکی والریک بر شدت درد و اضطراب در زنان تحت هیستروسالپنگوگرافی، مشاور، مریم غریب، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 65. تبیین بیماری ضعف هضم در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فرآورده پونه بر بهبود علائم سوء هضم عملکردی، راهنما، محمود بابائیان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،
 66. تبیین عرق النساء، و بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی، راهنما، آیسان نوزاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،
 67. بررسی پایایی شاخص های تبیین مزاج و تعیین روایی ملمس و هیأت بنیه اعضا، راهنما، مرتضی مجاهدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،
 68. بررسی اثر شربت حب الآس بر خونریزی زیاد رحمی، مشاور، مرضیه قرائتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،
 69. تبیین هضم معدی در طب سنتی ایران و بررسی اثر تعدیل غذا بر علائم سوء هاضمۀ عملکردی، راهنما، فرشته نوری، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،

 

 

طرح تحقيقاتي:

 1. بررسي مكانيزم عملكرد  اجملين بر آريتميهاي فوق بطني در مدل تجربي گره دهليزي-بطني ايزوله خرگوش،  همكار طرح، با راهنمايي دكتر نايب پور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1378.
 2. ارزيابي بافت شناختي اثر گياه ابوخلساء (Alkanna tinctoria) بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت، دكتر رضا صداقت، ، دانشگاه شاهد، همكار. 1382.
 3. بررسي داروهاي مؤثر در مامايي وتنظيم خانواده درمتون طب سنتي ايران، كبري خاجوي شجاعي، مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد، همكار. 1382.
 4. بررسي اثرات داروي طبيعي MS14 بر كيفيت زندگي بيماران اسكلروز مولتيپل (MS)  دچار آتاكسي مخچه اي، مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد، مجري، داوري گزارش نهايي. 1382.
 5. بررسي تاثير داروي گياهي زنجبيل بر تهوع و استفراغ خانمهاي باردار در سه ماه اول بارداري‌ خانم سيده نوابه حسينخاني،  دانشگاه شاهد، همكار. 1382.
 6. بررسي اثرات ضد قارچي ده گياه دارويي بر روي كانديدا آلبيكنس، دكتر عليرضا ناييني، مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد، همكار. 1383.
 7. بررسي اثر گياهان اسفند و تاتوره بر پارامترهاي سندرم قطع مرفين و مقايسه آن با اثر ضد اعتيادي متادون و شربت گياهي رها.

دكتر محسن خليلي نجف آبادي،  مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد، همكار. 1383.

 1. بررسي اثر عصاره الكلي بذر تاتوره بر درد حاد و مزمن ناشي از قرار گرفتن بر روي صفحه داغ و تزريق فرمالين در موشهاي     صحرايي نر، دانشگاه شاهد،  همكار. 1383.
 2. كارآزمايي باليني تصادفي و مقايسه اي اثر واژينال لوكوركس و بوريك اسيد در درمان ولوواژينيت كانديديايي عود كننده،          دكتر مريم ربيعي، مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد، همكار. 1384.

10.  بررسي اثرات سيستم اپيوييدي بر خصايص كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش در مدل Double Perfusion System ،  مجري. همكاران: وحيد خوري، محسن نايب پور، علي محمد عليزاده. معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد . 1385.

11.  بررسي اثرات فرآورده طبيعي MS14 در مدل حيواني بيماري مالتيپل اسكلروزيس (EAE)؛ همکار اصلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385-1384.

 1. بررسی اثر فرآورده طبیعی MS14 بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر؛ محسن ناصری، مجری، 1385.

13.  كارآزمايي باليني پماد A در كاهش درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو، دكتر داريوش مهدي برزي، ، مركز تحقيقات گباهان دارويي دانشگاه شاهد. 1386.

 1. -طرح تحقیقاتی تدوین و بازسازی کتاب « خوز و خوزی» محسن ناصری، مجری،فرهنگستان علوم پزشکی1386.

15.  طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، محسن ناصری،مجری، ستادکشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی وزارت بهداشت           1386.

 1. مرحله سوم طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، محسن ناصری،مجری، ستادکشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی وزارت بهداشت1388.

17.  مرحله چهارم طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، محسن ناصری،مجری، ستادکشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی وزارت بهداشت1389.

 1. همکار طرح مصوب تحقیقاتی تبیین جایگاه مجهول در کتاب الحاوی رازی، فرهنگستان علوم پزشکی، 1389.

19.  طرح تحقیقاتی بررسی اثرات فرآورده طبیعی MS14  بر توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. دکتر محسن ناصری، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، 1391.

 1. بررسی اثر سایتوتوکسیک فراکشن های ACA1  بر رده سلولی سرطان ملانوما (sk-Mel3)؛ همکار اصلی، دکتر طوبی غضنفری، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد1392.
 2. مرحله پنجم طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، محسن ناصری،مجری، ستادکشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی وزارت بهداشت، 1392.
 3. مرحله ششم طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، محسن ناصری،مجری، ستادکشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی وزارت بهداشت، 1392.
 4. سبک زندگی سالم، فرهنگستان علوم پزشکی، مجری طرح، 1392.
آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 1 تیر 1395 ، 08:11