مقالات کامل فارسی و انگلیسی چاپ
نوشته شده توسط vafa   
يكشنبه ، 2 تیر 1392 ، 14:49


1- نظام احسن و تحقیق، رازی، 1370.

2- لطایفی از قانون ابن سینا، رازی، 1371.

3- فارماکولوژی بالینی در طب سنتی، رازی، 1374.

4-تاثیر اثرات عصاره متانولی گیاه بومادران زرد بر خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی - بطنی قلب جدا شده موش صحرایی، مجله علوم پزشکی گرگان، 1378

5- مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس، فصلنامه گیاهان دارویی و معطر ایران، 1382.

6- طب سنتي ايران و توسعه آن با استفاده از رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت، دانشور پزشکی، 1383.

7- مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره ruta graveolens و جنتامایسین بر پسومودوناس آئروجینوزا، فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، 1383

8- متاآنالیز کارآزمایی های بالینی مطالعات اثر سیر بر کاهش کلسترول خون با فرض همکنی واریانسهای اثر تیمار،  مجله علوم پايه پزشکي ايران، 1383.

9- اثرات عصاره روغنی سیاه دانه بر باکتری استافیلوکوکوس طلایی استاندارد و مقایسه اثر آن بر  آنتی بیوتیک های سفتازیدیم  ، سفوروکسیم ، سفاکلور و سفاماندول، فصلنامه گیاهان دارویی، 1383.

10- نقش نیتریک اکساید بر خصایص تونیک و کارکردی گره دهلیزی بطنی خرگوش، فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1384.

11- بررسي سميت سلولي داروي سواب 1 بر روي سلول‌هاي رده فيبروبلاستي L929 در مقايسه با فرموكروزول، دانشور، 1384.

12- درمانهاي سنتي بيماريهاي پريودنتال در ايران:بررسي كتابخانه اي و شركتهاي دارويي – گياهي، مجله دندان پزشکی جامعه اسلامی دندان‌پزشکان، 1384.

13- اثر ضد التهابی عصاره الکلی بذر گیاه داتوره در موش صحرایی نر، مجله علوم پزشکی قزوین، 1385.

14- بررسی آثار ضد باکتریال گیاه پلک در شرایط برون تن، دانشور پزشکی، 1385.

15- بررسی سمیت فراورده گیاهی ACA1 بر رده سلول سرطانی ملانومای انسانی، مجله علوم پزشکی مازندران، 1385.

16- تاثیر مصرف جینکوتیدی در کاهش وزوز گوش ذهنی، دانشور پزشکی، 1385.

17- بررسی سم شناسی بالینی فرآورده طبیعی MS14 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، دانشور پزشکی، 1386.

18- تاثیر فراورده گیاهی ACA1 بر پاسخ تکثیری و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش Balb/c، مجله علوم پایه پزشکی، 1386.

19-  اثر ضد توموری فراورده گیاهی ACA2 بر رده سلولی آدنوکارسیوم معده AGS، دانشور پزشکی، 1386.

20- نقش پمپ سدیم پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز در خواص پایه و وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی جدا شده خرگوش، فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1386.

21- ترکیب اسانس و آثار آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه آویشن بارک بر باکتری‌های منتخب، دانشور پزشکی، 1386.

22. بررسی سیستم نورواندوکرین و الگوی سایتوکاینی افراد  دارای مزاج های گرم و سرد، فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1386.

23- بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره بر کمیتهای رفتاری سندرم ترک در موشهای صحرایی نر، دانشور پزشکی، 1387.

24- کارآزمايي باليني دوسويه کور تاثیر پماد مرهم مفاصل با کنترل دارونما در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، دانشور پزشکی، 1387.

25- مقایسه خون وریدی و خون حاصل از حجامت از نظر فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژی و پاسخ های ایمونولوژیک، فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1387.

26-تاثیر فراورده MS14  بر پاسخ ایمنی همورال BALB/b فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1388.

27- تأثیر داروی MS14 بر سپسیس کاندیدیایی در موش Balb/C، فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری، 1388.

28- نظریه مزاج در طب سنتی ایران و تنوع پاسخ دهی درمانی بر اساس فارماکوژنتیک، مجله طب سنتی ایران و اسلام، 1389.

29- مروری بر علت دیستوشی در طب کلاسیک و طب سنتی ایران، 1389.

30 -ارزيابي بافت شناختي اثرات ضدالتهابي ابوخلسا بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت، مجله پزشکی هرمزگان، 1389.

31- خوزیان پزشکانی از جندی شاپور، مجله طب سنتی ایران و اسلام، 1389.

32- بررسی تاثیر فراورده دارویی MS14 بر وزن ، اندیکس طحال و ساختار بافتهای کلیه ، کبد ، طحال ، ریه ،گره لنفی و مغز استخوان موش، پژوهش در پزشکی، 1389.

33- اثر عصاره دانه جو برغلظت گلوکز سرم ناشتای موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین، فصلنامه گیاهان دارویی، 1389.

34- مقایسه تغییرات واکنش نسجی مواد SUAB1 و SUAB2 بر روی بافت زیر جلدی موش، دانشور پزشکی، 1389.

35-خوز و خوزي در منابع طب سنّتي ايران، فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران، 1389.

36- طب سنتی ایران و دلایل لزوم احیا و توسعه آن، طب و تزکیه، 1389.

37- بررسی اثرات فارماکولوژیک داروها در کتاب مفردات القانون فی الطب، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1389.

38- اصول حفظ سلامتی و بهداشت در طب سنتی ایران، فصلنامه طب سنتی ایران و اسلام، 1389.

39- ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندانهای شیری متعاقب پالپوتومی با فرمو کرزول و SUAB2

40- مقایسه اثر درمانی عصاره آبی و فراورده R10 سیر در درمان زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در مدلهای موشی BALB/c و C57BL/6 و سوری، مجله علئم پزشکی مدرس،آسیب شناسی زیستی، 1390.

41- اسباب و علایم بیماری‌های مفاصل از دیدگاه طب سنتی ایران، مجله طب سنتی ایران و اسلام، 1390.

42- بررسی اثرات اسانسها و عصاره های 50 گیاه دارویی ایران روی سویه ای استاندارد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه گیاهان دارویی، 1390.

43- تریاک و درمان اعتیاد به آن از دیدگاه طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1390

44- معرفی مفردات دارویی موثر در درمان یبوست در طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1390

45-پیشگیری و درمان بیماریهای مفاصل از دیدگاه طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1390.

46- بررسی و مقایسه بیماری ذیابیطس در طب سنتی ایران و بیماری دیابت در طب کلاسیک، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1390.

47- بررسی علل آناتومیک آمنوره از دیدگاه ابوعلی سینا و مقایسه آن با طب نوین، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1390.

48- تستهای حساسیت زایی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فراورده موضعی عصاره روغنی شوید، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1391.

49-مدل دوگانه پرفیوژن/سوپرفیوژن قلب ایزوله، روش جدید برای مطالعات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گستره قلب پستانداران، فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1391.

52- تاثیر فراورده MS14 بر هماتوپوئز و سلولهای خونی در موش BALB/C،فصلنامه گیاهان دارویی، 1391.

53 . مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عود کننده به کرم واژینال اویشن و بوریک اسید، دانشور پزشکی، 1391.

54- مروری بر شاخص های تعیین مزاج اولیه در طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1391.

55- استاد دکتر عبدالله خان احمدیه : احیاگر طب سنتی بالینی ایران،  فصلنامه تاریخ پزشکی، 1392.

56- بررسی تاثیر داروی حصا آ بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، دانشور پزشکی، 1392.

57- بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 بر شاخص هاي پريودنتال در مبتلايان به بيماري ژنژيويت، مجله تحقیق در علوم داندان پزشکی، 1392.

58- بررسی اثر ضد تشنجی عصاره ی متانولی صمغ فرولا اسافوتیدا در موش سوری نر، شفای خاتم، 1392.

59- بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1391، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1392.

60- کاربرد داروهای بوئیدنی در پیشگیری و درمان بیماری از دیدگاه طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1392.

61- مروری بر سوختگی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران،  فصلنامه تاریخ پزشکی، 1392.

62- بررسي انواع و علل دردهاي مفصلي در متون طب سنتي ايران، مجله پزشکي اروميه، 1393.

63- سیدحسین حکیم الگوی اخالق در طبابت، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1393.

64. بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی، فصلنامۀ بیماري هاي پستان ایران، 1393.

65. معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زايمان در طب سنتي ايراني،  فصلنامه تاریخ پزشکی، 1393.

66. بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر ماده گیاهی Bleaching agent 1 ساخت دانشگاه شاهد در سفید کردن داخل تاجی دندان‌های تغییر رنگ یافته غیر زنده، دانشور پزشکی، 1393.


70. جراحی بای پس عروق کرونربررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر درد بیماران تحت عمل، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان 1394.

71. تأثير ماساژ بازتابي پا بر شاخصهاي فيزيولوژيك بيماران تحت عمل جراحي بايپس عروق كرونر، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 1394.

72. مروری بر دیدگاه‌ها و آثار حکیم عبدالحمید، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1394.

73. تاثير درمان سوءهاضمه بر علائم بيماران مبتلا به كمردرد مزمن با استفاده از كپسول پونه، دو ماهنامه دانشور پزشكي، 1395.

74. اولویت های پژوهشی در طب سنتی ایران، ،2016، Res Hist med.

75. سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1396.

76. مدرنیته و سنت در پزشکی، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1396.

77. بررسی ارتباط میران متابولیسم پایه با مزاج فرد از دیدگاه طب سنتی ایران، مجلۀ طب سنتی اسلام . ایران، 1396.

78. اولویت بندی مفردات دارویی موثر بر زخم پای دیابتی در طب سنتی ایران، دانشور پزشکی، 1396.

79. اتیولوژی انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران و پزشکی رایج، فصلنامه تاریخ پزشکی، 1395.

80. ارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوء مزاج سرد و تر، دانشور پزشکی، 1396.

81. مروری گذرا بر مزایا و معایب توالت چمپاتمه ای و فرنگی بر تخلیه مدفوع از دیدگاه طب سنتی و طب نوین، مجله ی طب سنتی اسلام و ایران ،1396

82. اثر ضدالتهابی پماد مرهم مفاصل در موش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1393.

83.نقش‌های تمدنی طب سنتی ایران گذشته، حال، آینده، همایش ملی تمدن نوین اسلامی، 1396.

84. بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سعد کوفی بر حافظه و یادگیری بر رت های نر الزایمری شده با اسپرتوزوتوسین، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1397.

85. طب بومی در منابع مکتوب طب سنتی، گذری بر دانش پزشکی مردمی ایران زمین، 1397.

86. نقش تقلیل غذا در درمان بیماریها از دیدگاه طب سنتی ایران و طب مدرن، تاریخ پزشکی، 1396.

1. effect of ajmaline on rate-dependent atrioventricular node properties potential role in experimental atrioventricular re-entrant tachycardia, European journal of pharmacology, 2001.

2- the school of traditional iranian medicine the definiton ,origin and advantages, 2004.

3- in warm and cold nature personsEvaluation of the neuroendocrine system and the cytokine pattern

4-  Hot and Cold Natures and Some Parameters of Neuroendocrine and Immune Systems in Traditional Iranian Medicine: A Preliminary Study, The journal of alternative and complementry medicine, 2008.

5- An Iranian Herbal-marine Medicine, MS14, Ameliorates Experimental Allergic Encephalomyelitis, Phytotherapy research, 2008.

6- Effect of HESA-A on psoriasis vulgaris, journal of drugs in dermatology, 2008.

7-A double blind, placebo-controlled, crossover study on the effect of MS14, an herbal-marine drug, on quality of life in patients with multiple sclerosis, journal of medicinal plant research, 2009.

8- Assessment of Marhame-Mafasel Pomade Effect on Knee Osteoarthritis with Non-Compliance, iournal of research health, 2009.

9-The effect of  HESA-A ( natural drug ) on visual acuity in age related macular degeneration : a randomized double blind controlled clinical trial, African journal of traditional, Complementary and Alternative Medicine, 2009.

10. The Traditional Iranian Medicine Point of View on Health and Disease,Iranian J Pub Health, 2009.

11- Anticancer Effects of HESA-A in Patients With Metastatic Colon Cancer, Integrative Cancer Therapies, 2009.

12-The effect of MS14 on Th2 on citokynes pattern in Balb/C mice, Immunopharmacology and immunotoxicology, 2010.

13. Altered level of Nodal excitability by rate dependent inhibutory effects of essential oil of Citrus aurantium on the electrophysiological proprties of isolated perfused rabbit AVNode. protective role in the prevention of Ouabian toxicity, International Journal of Morphology, 2010.

14- Mixture of Arnebia euchroma and Matricaria chamomilla (Marhame-Mafasel) for pain relief of osteoarthritis of the knee – a two-treatment, two-period crossover trial, Archives of medicinal science, 2010.

15- The Effect of MS14 on innate and cellular immune responses in Balb/c mice, immunopharmacology and immunotoxicology, 2010.

16-The Effect of MS14 on Production of Pro-inflammatory Cytokines by Macrophages, Iranian journal of basic medicinal scienses, 2010.

17- The Iranian traditional herbal medicine ostokhodus can prevent axotomy-induced apoptosis in spinal motoneurons in neonate rats, Journal of medicinal plants, 2011.

18- A Survey of Complementary and Alternative Medicine in Iran, Chin J Integr Med, 2012.

19- Evaluation of the Effects of Traditional Cupping on the Biochemical, Hematological and Immunological Factors of Human Venous Blood, A compendium of essays on alternative thrapy, 2012.

20- The Study of Anti-Inflammatory Activity of Oil-Based Dill (Anethum graveolens L.) Extract Used Topically in Formalin-Induced Inflammation Male Rat Paw, Iranian journal of pharmaceutical research, 2012.

21- The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trialDARU Journal, 2012.

22- Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial, BMC Complementary and alternative medicine, 2012.

23- Mentha longifolia syrup in secondary amenorrhea:a double-blind, placebo-controlled,randomized trials, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012.

24- Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, Jouranl of medicinal plant research, 2013.

25- The effect of Descureania Sophia L. and Prunus Domestica L. in prevention of constipation among Iranian Hajj pilgrims, Saudi Arabia, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2013.

26- Efficacy and safety of Ziabites (an Iranian traditional medicine compound) on glycemic control in type 2 diabetic patients, Journal of Medicinal Plants Research, 2013.

27- Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, Basic and clinical Phatophsiology, 2013.

28- Cytotoxic effects of Cuscuta extract on human cancer cell lines, food and agricultural immunology, 2013.

29- Finger Printing and Quantitative Analysis of Cuscuta chinensis Flavonoid Contents from Different Hosts by RP-HPLC, Food and nutrition science, 2014.

30. Comparison between used herbs for treatment of gastroesophageal reflux disease [GERD] in Iranian Traditional of Medicine [ITM], Adavances Enviromental Biology, 2014

31. Functional gastrointestinal disorders (FGID) and Iranian traditional of medicine (ITM),  Advances in Environmental Biology, 2014.

32.  Anti-microbial effect of Nigella sativa seed extract against staphylococcal skin Infection, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2014.

33. Diet and Food in Iranian Traditional Medicine: Hints for Further Research, International Journal of Preventive Medicine, 2014.

34. Low back pain and point of views in Iranian traditional medicine, Euro. J. Exp. Bio., 2014.

35. The effect of lemon supplemention on blood clucose and lipid profile in patients with hyperlipidemia, nutrition and food sciences research, 2014.

36- Reliability and validity assessment of mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine, Iran red ceresent med, 2014.

37- Effect of myrtle fruit syrup on abnormal uterine bleeding: a randomized double-blind, placebo- controlled pilot study, DARU journal of pharmaceutical scirnces, 2014.

38- Abul- Hasan al-Tabari: A Review of his Views and Works, History of medicine, 2014.

39- Is the Iranian traditional medicine warm and cold temperament related to basal metabolic rate and activity of the sympathetic-parasympathetic system?study protocol, Journal of diabetes and metabolic disorders, 2014.

40- Comparing the healing effects of Arnebia euchroma ointment with petrolatum on the ulcers caused by fractional co2 laser: a single blinded clinical trial, Iranian red crescent medicinal journal, 2014.

41- Effect of Arnebia euchroma ointment on post laser wound healing in rats, Journal of cosmetic and laser therapy, 2015.

42- Effects of an Herbal Medicine on Relieving Disability and Pain due to Chronic Low Back Pain (LBP), biological forum, 2015.

43- Anti-hemorrhagic activity of Punica granatum L. flower (Persian Golnar) against heavy menstrual bleeding of endometrial origin: a double-blind, randomized controlled trial, Medical Journal of Isalamic Republic of Iran, 2015.

44- Low Back Pain from the Perspective of Traditional Iranian Medicine (TIM), povisional chapter, INTECH, 2015.

45- Herbal Remedies for Functional Dyspepsia and Traditional Iranian Medicine Perspectiv, Iranian red crescent medical journal, 2015.

46. The Effect of Valeric on Anxiety Severity in Women Undergoing Hysterosalpingography, Global Journal of Health Science, 2015.

47. Caloric Restriction and Formalin-Induced Inflammation: An Experimental Study in Rat Model, Iran Red Crescent Med J, 2015.

48. Anti-halitosis plants in Iranian Traditional Medicine, Research Journal of Pharmacognosy, 2015.

49. Spinal Traumas and their Treatments According to Avicenna’s Canon of Medicine, Historical Vignette, 2015.

50. Effects of Calorie restriction on formalin-induced inflammation in animal models, Avicenna Journal of Phytomedicine , 2015.

51. Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, Journal of Ethnopharmacology, 2015.

52. Essential Oil Constituents of Leaf, Flower and Stem of Melissa officialis L. Grown in Gonbad-Kavus (Iran), Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2015.

53. Relationship Between Palpitation and Mental Health, Iran Red Crescent Med J, 2016.

54. The Efficacy of Mentha longifolia in the Treatment of Patients With Postprandial Distress Syndrome: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial, Iran Red Crescent Med J. 2016.

55.  Ahmad Reza Sharifi, Abdollah Homayounfar, Seyed Hamdollah Mosavat, Mojtaba Heydari, Mohsen Naseri.Urology (2016).

56. food reduction in avicenna,s view and related principles in calssical medicine, Nozad A, Naseri M, Safari MB, Abd Al Ahadi A, Ghaffari F (2016).

57. Onset of Labor in Post-Term Pregnancy by Chamomilem , Iran Red Crescent Med J, 2016.

58.  Functional Formulation and Evaluation of an Iranian Traditional Dosage FormContaining Linum and Ficus for Improvement of Functional Constipation, Jundishapur J Nat Pharm Prod, 2016.

59. Breathlessness from the Perspective of the Persian Medicine,National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Iran, 2016.

60. Air Pollution: Avicenna’s Concept, International Journal of Preventive Medicine, 2016.

61. Bloating: Avicenna’s Perspective and Modern Medicine, Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2016.

62. Arnebia euchroma ointment can reduce abdominal fat thickness and abdominal circumference of overweight women: A randomized controlled study, Journal research medical sciences, 2016.

63. Effect of oral evening primrose capsules on ripening of the cervix in nulliparous Iranian pregnant women (A randomized trial), Acta Medica Mediterranea, 2016.

64. Nutrition therapy in ancient and medieval persia. Iran Red Cerescent Med J. 2017.

65. Avicenna (980-1032ce): The pioneer in treatment of depression, Transylvanian Review, 2017.

66. Effect of Nepeta bracteata Benth on allergic rhinitis symptoms: a randomized double blind clinical trial. Journal of research in medical sciences, 2017.

67. Hakim Mohammad: A Persian Military Surgeon in Safavid Era (1501-1736CE). world journal of surgry, 2017.

68. Rhazes, A pioneer in contribution to trials in medical practice, Acta Med Hist Adriat, 2017.

69. The medieval Persian manuscript of Afyunieh: the first individual treatise on the opium and addiction in history, Journal of Integrative Medicine, 2018.

70. Effect of Nepeta bracteata Benth. on Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Triple-Blinded, Randomized Clinical Trial, Iran Red Crescent Med J, 2018.

71. Efficacy of a Persian Medicine Herbal Compound (Alcea digitata Alef Malva sylvestris L.) on Prevention of Radiation Induced Acute Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer: A Pilot Studyand, Int J Cancer Manag, 2017.

72. Therapeutic Effects of HESA-A in Patients With End-Stage Metastatic Cancers, Integrative Cancer Therapies, 2010.

73. Periconceptional care and offspring health at birth and long term from the perspective of Avicenna, Journal of Integrative Medicine, 2019.

74. placebo controlled trialundergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomizedEffects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients, European Journal of Integrative Medicine, 2019.


آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 10 ارديبهشت 1398 ، 13:37