صفحه اصلی
سوابق علمی-پژوهشی، تجربی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ، 15 خرداد 1389 ، 18:19

دکتر محسن ناصری متولد 15 تیر 1341 در گلپایگان
فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1373 - متخصص فارکومولوژی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
مدیر گروه طب سنتی ایران-دانشگاه علوم پزشکی  شاهد

مقالات کامل فارسی: 

 1. نظام احسن وتحقيق، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 1، صفحه 50-47. 1370.
 2. فارماكولوژي باليني در طب سنتي ايران، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 12، صفحه 10-6. 1374.
 3. لطايفي از قانون ابن سينا، ماهنامه رازي، محسن ناصري،  شماره 1، صفحه51-50 . 1375.
 4. بررسي تاثير عصاره متانولي گياه بومادران زرد بر روي خواص الكتروفيزيولوژيك گره دهليزي-بطني قلب جدا شده موش صحرایی، وحيد خوري، سيد محسن نايب پور، يونس اشرافيان، محسن ناصري، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان،  شماره 4-3، صفحه 11-1. 1378.
 5. تب از دیدگاه سید اسماعیل جرجانی، کنگرۀ بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی، دکتر محسن ناصری ، مهرداد کریمی، انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی ایران،1381.
 6. مقايسه اثر ضد ميكروبي بابونه و كلرهگزيدين بر روي پورفيروموناس ژنژيواليس، پرويز اولياء، حوريه صادري، حسن سمياري،           اشرف السادات حسيني، محسن ناصري، فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، شماره 19، صفحه 100-87 ،

1382.

 1. مقايسه اثر ضد ميكربي عصاره Ruta graveolans و جنتامايسين بر پسودوموناس آئروجينوزا ، پرويز اولياء، حوريه صادري،            سيد احمد طباطبايي نژاد، محسن ناصري و محمد باقر رضايي، فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، ، شماره                    2، صفحه 180-171. 1383
 2. متا آناليز كارآزماييهاي باليني مطالعات اثر سير بر كاهش كلسترول خون با فرض همگني واريانسهاي اثر تيمار، عبداله حاجي وندي، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد، محسن ناصري، مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 7، شماره 3، 1383.
 3. طب سنتي ايران و توسعه آن با استفاده از رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت ، محسن ناصري، دو ماهنامه دانشور، شماره 52، صفحه 66-53،1383.
 4. نقش نيتريك اكسايد بر خصايص تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش، علي محمد عليزاده، محسن ناصري،             سهراب حاجي زاده، محسن نايب پور، وحيد خوري، مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي، جلد 9، شماره 1،  صفحه 7-1 -1384.
 5. بررسی سمیت سلولی داروی سواب1 بر روی سلول های رده فیبروبلاستی L929 در مقایسه با فرموکروزول. مجید مهران، طوبی غضنفری، محسن ناصری، زینب اسماعیلی، دو ماهنامه دانشور، شماره 60، صفحه 41-35،1384. 
 6. اثر ضد التهابی عصاره الکلی بذر گیاه داتوره در موش صحرایی نر. محسن خلیلی، محسن ناصری، مسعود اطیابی، ساناز جوانبخت، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1384. 
 7. بررسی آثار ضد باکتریال گیاه پلک ( Stachys schtschegleevii) در شرایط برون تن. دکتر محسن چیت ساز، دکتر حلیمه محمدی، دکتر محسن ناصری، مهندس کمالی نژاد. دو ماهنامه دانشور. 1385.
 8. تأثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی. دکتر محمدابراهیم یارمحمدی، دکتر محسن ناصری،

دکتر سید مسعود نبوی، دکتر اعظم زنگانه، دکتر فرید زایری. دو ماهنامه دانشور. 1385.

 1. بررسی سمیت فرآورده گیاهیACA1 بر رده سلول سرطانی ملانومای انسانی؛ طوبی غضنفری، سمیه شاهرخی، محسن ناصری، محمد رضا جلالی ندوشن، رویا یارائی، مزگان کاردر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره55، 1385.
 2. اثرات عصاره روغنی سیاه دانه (Nigella sativa L.)بر باکتری استافیلا کوکوسطلایی استاندارد و مقایسه اثر آن با آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، سفوروکسیم، سفاکلور و سفاماندول، محمد نیاکان، سید روح الله میری، محسن ناصری، مهرداد کریمی، صادق منصوری،فصلنامه گیاهان دارویی، شماره 19، 1385.
 3. بررسي سم شناسي باليني فرآورده طبيعي MS14 در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس، دکتر محسن ناصری، دکتر امراله احمدی، دکتر کورش قره گزلی، دکتر سید مسعود نبوی، دکتر سقراط فقیه زاده، دکتر نوید اشتریان، دکتر فریبا منتظمی، دکتر حسین رضایی زاده؛ دو ماهنامه دانشور، شماره 68، 1386.
 4. نقش پمپ سدیم –پتاسیم وابسته به انرزی بر خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش، وحید خوری، شهربانو عریان، محسن ناصری، سید محسن نایب پور، هجدهمین کنگره فیزیو لوژی و فارماکولوژی ایران، 1386.
 5. اثر ضد توموری فرآورده گیاهی  ACA2 بر رده سلولی آدنوکارسینوم معده (AGS)، طوبی غضنفری، محسن ناصری، علی رامین فر، مهدی باصری، دوماهنامه دانشور، شماره70، 1386.

20.  نقش پمپ سديم- پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي- بطني جدا شده خرگوش، وحيد خوري، محسن نايب پور، محسن ناصري، سيد غلامرضا حسينيخاله جير، عارف صالحي، مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي، 1386.

21.  كار آزمايي باليني دو سويه كور تاثير پماد مرهم مفاصل با كنترل دارو نما در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو، دكتر داريوش مهدي برزي، دكتر محسن ناصري، دكتر سقراط فقيه زاده، مهندس محمد كمالي نژاد، دكتر محسن بهرامي، مجله دانشور، 1387.

 1. تأثیر فرآورده  MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c ، رویا یارایی، طوبی غضنفری، محسن ناصری، سمیه فلاح نژاد، مرضیه اقتدار دوست، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،جلد25، شماره2، 1388.
 2. تأثیر داروی MS14 بر سپسیس کاندیدیایی در موش Balb/C ،مرضیه اقتداردوست، رویا یارایی، طوبی غضنفری، محسن ناصری، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری،سال چهاردهم، شماره44، 1388.

 

مقالات کامل انگلیسی: 

 1. Effects of Ajmaline on Rate-dependent Properties of Rabbit AV node, Moshen nayebpour, Moshen Naseri, Vahid Khoori, European Journal of  Pharmacology, 2000, V. 412, P 77-89.
 2. The school of Traditional Iranian Medicine The Definition ,Origin and Advantage, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Shams Ardakani, Journal of the international society for the history of Islamic medicine, Vol:3, No:6, 2004
 3. Hot and Cold Natures and Some Parameters of Neuroendocrine and Immune Systems in Traditional Iranian Medicin,Shahram Shahabi,Zuhair Muhammad hassan, Mehdi Mahdadi, Mahya Dezfouli, Monire Torabi Rahvar,Mohsen Naseri, Nima hosseni Jazani, Hamid Reza Khalkhali,The Jornal of Alternativ and Complementary medicine,volum14,number 2,2008.,
 4. The Effect of HESA-A on PsoriasisVulgaris,Amrollah Ahmadi, Babak Barikbin,Mohsen Naseri,Mohammadali Mohagheghi,Jornal of Drug in Dermatology,Volum7, June 2008.
 5. An Iranian Herbal-marine Medicin (MS14)Ameliorates Experimental Allergic Ensephalomyelitis,Azita Parvaneh Tafreshi, Amrollah Ahmadi, Majid Ghaffarpur, Hossein Rezaeizadeh, Bagher Minaie, Soghrat Faghihzadeh, Mohsen Naseri,  Phytotherapy Research, 2008.
 6. A double blind, placebo-controlled, crossover study on the effect of MS14, an herbal-marine drug, on quality of life in patients with multiple sclerosis, Mohsen Naseri, Amrollah Ahmadi, Kourosh Gharegozli, Masoud Nabavi, Soghrat Faghihzadeh, Nevoid Ashtarian, Fariba Montazami6 and Hossein Rezaeizadeh, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 3(4), pp. 271-275, April, 2009.
 7. The Traditional Iranian Medicine Point of View on Health and Disease, H Rezaeizadeh,M Alizadeh, M Naseri, MR Shams Ardakani,  Iranian J Publ Health, Vol. 38, Suppl. 1, 2009, pp.169-172.

 

خلاصه مقالات فارسی: 

 1. ديدگاه ابن سينا در رابطه با ديستوشي به علت هيدروسفالي،  كنگره بين المللي تاريخ پزشكي در اسلام وايران، تهران، 1371
 2. پدر دق كيست؟ با همكاري دكتر نقيبي و آقاي عبادياني، همايش بين المللي طب سنتي ومفردات پزشكي، تهران، 1379
 3. بررسی اثرات اجملین بر خصایص کارکردی گره دهلیزی – بطنی و آریتمی چرخشی دهلیزی - بطنی در قلب جدا شده خرگوش، محسن ناصری، محسن نایب پور، وحید خوری، اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، آ1379.
 4. تاثیر عصاره متانولی چای بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی – بطنی قلب ایزوله موش صحرایی نر، سید محسن نایب پور وحید خوری، عباس حاجی آخوندی، یونس اشرفیان، فرشاد روشن ضمیر، محسن ناصری، اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، 1379.
 5. بررسی تروماهای نخاعی در طب سنتی ایران،عباس محمدی، محسن ناصری، طاهر طاهری، محمد عبادیانی ،8و9 بهمن 1380
 6. روش جدید در مطالعات گره دهلیزی – بطنی، System Double perfusion ، علی محمد علی زاده، محسن ناصری، سهراب حاجی زاده، سید محسن نایب پور، چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی و جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 1380.
 7. فارماکولوژی بالینی در طب سنتی ایران، سمینار طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،1380.
 8. بررسی اثرات سروتونین بر روی پارامترهای الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی – بطنی و نقش گیرنده 5-HT3 در ایجاد اثرات فوق در مدل گره دهلیزی - بطنی ایزوله خرگوش نر، وحید خوری، محسن نایپ پور، محسن ناصری، چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی و جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 1380.
 9. گیاهان دارویی و درد،  همایش سراسری درد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد،1381.
 10. بررسی اثرات ضد استافیلوکوک طلایی سیاه دانه (Nigella.sativa)در مقایسه با آنتی بیوتیکهای CAZوMAN . CEC،CXM محمد نیاکان، سید روح الله میری، محسن ناصری،هشتمین همایش علوم دارویی ایران، 1381.
 11. جستجوي لغات كليدي سرطان و طب سنتي در Medline، سارا عسكري فرد، محسن ناصري، اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد،1382.
 12. سرطان و داروهاي گياهي، محسن ناصري، اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد،1382.
 13. طب سنتي ايران و انزال زودرس، كنگره اختلالات جنسي، دانشگاه شاهد،1382.
 14. روشها و گياهان مورد استفاده در درمان سرطان در طب سنتي ايران، فرزانه اخوان، زهرا نظام دوست، محمد صداقت، محسن ناصري،اولين كنگره دانشجويي سرطان،  دانشگاه شاهد1382
 15. دلايل لزوم احياي طب سنتي ايران، محسن ناصري، دومين همايش طب سنتي، دانشگاه آزاد اسلامي قم، 1383.
 16. بررسي سم شناسي باليني و تاثير فرآورده طبيعي MS14 بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس دچار آتاكسي مخچه اي، ناصري محسن، احمدي امراله، قره گزلي كوروش، نبوي مسعود، فقيه زاده سقراط، اشتريان نويد، منتظمي فريبا،       رضايي زاده حسين، هفدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 1384.
 17. تعيين مكان و وضعيت تماس الكترود ثبات در مطالعات الكتروفيزيولوژيك بافت گرهي قلب ايزوله توسط نشانه گذار ابداعي تك فيبر نوري/ليزر LED، هفدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 1384.
 18. پرستاری توانبخشی در اختلالات مغز و اعصاب، طیبه طاهری پناه، محسن ناصری، محمود شریفی زارجی، دومین همایش سراسری. بیمارستان امام خمینی (ره)- تالار امام، تهران. 1385.
 19. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، یسد مهدی میر غضنفری، وحید اسلامی، حامد اسلامی، مهناز زرافشار، زهرا برارپور، فرنوش صداقتی، هانیه علم بیگی، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، منصور کشاورز، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد، 1386.
 20. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، سید مهدی میر غضنفری، حسام الدین علامه، الهه کاوندی، معصومه سجادی، ندا عشایری، فهیمه قنبر پور، یاسمین محمد زاده، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، محسن پروین، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد، 1386.
 21. اثر عصاره برگ جو بر سطح سرمی گلوکز در موش صحرایی توسط استروپتوزوسین، محسن ناصری، بهناز قوامی، زهرا خلج، محمد کمالی نژاد، غلامعلی نادری،فرید زائری، سومین همایش گیاهان دارویی، 1386.

22.  اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمی گلوکز در موش صحرایی توسط استروپتوزوسین، محسن ناصری، بهناز قوامی، زهرا خلج، محمد کمالی نژاد، غلامعلی نادری،فرید زائری، سومین همایش گیاهان دارویی، 1386 .

 1. دیدگاه ابن سینا در مورد کاربرد داروها در طب سنتی ایران، محسن ناصری، فرزانه غفاری، میثم شیرزاد، سمینار یک روزه طب سنتی و گیاهان دارویی، 1386.
 2. اثر عصاره آبی میوه گیاه انجیر (ficus carica L ) بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر، سید مهدی میر غضنفری، وحید اسلامی، حامد اسلامی، مهناز زرافشار، زهرا برارپور، فرنوش صداقتی، هانیه علم بیگی، محمد کمالی نژاد، محسن ناصری، منصور کشاورز، سمینار یک روزه طب سنتی و گیاهان دارویی، 1386.
 3. تأثير داروي MS14 بر پاسخ ايمني ذاتي در موشBALB/C ، معصومه رجبي، رويا يارايي، طوبي غضنفري، محسن ناصري، مرضيه اقتدار دوست، داوود جمالي، امرالله احمدي.نهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران، 1387.
 4. تاثير داروي MS14بر سايتوكاينهاي INF-Gama,5IL,T=NF-ALPHA، رويا يارايي، طوبي غضنفري، محسن ناصري، داوود جمالي، نهمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران، 1387.
 5. مقايسه خون وريدي و خون حاصل از حجامت از نظر فاكتور هاي بيوشيميايي و هماتولوژي و ايمونولوژي، فريده دانيالي، دكتر محمد رضا واعظ مهدوي، دكتر طوبي غضنفري، دكتر محسن ناصري، دكتر محسن خليلي، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، 1387.
 6. تعريف طب سنتي و آينده آن در زمينه آموزش و پرورش، محسن ناصري، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، آبان 1387
 7. داروهاي مؤثر بر درد زايمان در طب سنتي ايران طبقه بندي جديد، كبري خاجوي شجاعي، مريم عسگري، دكتر محسن ناصري، كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، 1387.
 8. نقش پمپ سديم-پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي- بطني جدا شده خرگوش،وحيد خوري، محسن نايب پور، محسن ناصري، سيد غلامرضا حسينخاله جير، عارف صالحي، مجله انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، 1386.
 9. ارزيابي بافت شناختي اثر گياه ابوخلسا(آلكانا تينكتوريا) بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت،رضا صداقت، محسن ناصري، نادر فلاح، نهمين همايش سالانه آسيب شناسي و سومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران،1386.
 10. دامپزشكي در متون طب سنتي ايران،سيد عباس هاشمي نژاد، محسن ناصري، همايش تخصصي گياهان دارويي و دامپزشكي سنتي. شهر كرد. 1387

33.  تجربیات بالینی در طب سنتی ایران، محسن ناصری، فرزانه غفاری، همایش ملی فرهنگ و میراث پزشکی اسلام و ایران، دانشگاه شهید بهشتی،1387.

 1. طب بومی در منابع مکتوب طب سنتی، محسن ناصری، فرزانه غفاری، اولین کنگره دانش پزشکی مردم ایران زمین، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.

 

خلاصه مقالات انگلیسی:

 1. Traditional Iranian Medicine (TIM) and spinal cord injury. Abbas Mohammadi,

Mohsen Naseri, Taher Taheri, Mohammad Ebadiani, 38th intrnational congress on the history              of medicine,2002, Istanbul, Turkey

 1. Dr. Seyyed Jalal Mostafavi Kashani, The pioneer of Traditional Iranian Medicine (TIM), Mohsen Naseri, Majid Mostafavi, Mehdi Mostafavi, 38th intrnational congress on the history of medicine,2002, Istanbul, Turkey.
 2. From Zarareeh to Cantharidin, Mahyar Yosefipoor, Elham Neysani, Mohammad Afandi, Ali Raminfar, Mohsen Naseri, Siavash Tirgari, 38th intrnational congress on the history of medicine,2002, Istanbul, Turkey.
 3. A Study on natural and herbal drugs for burn treatment in Traditional Iranian Medicine (TIM), M. Mehri, M. Naseri and A. Moeen, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 4. Evaluation of drugs effect on spinal truma in Traditional Iranian Medicine (TIM), A M. Mohammadi, M. Naseri,  Taheri and Ebadiani, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 5. A new method for pharmacological screening the manuscripts of Traditional Iranian Medicine, A new way for finding new drugs, M. Naseri, F Ghaffari, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 6. In vitro anti-Staphylococcus aureus activity of essential oil of Nigella sativa, M. Niakan, S.R. Miri, M. Naseri, M. Karimi, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 7. Evaluation of anticonvulsant activity of Ferula assa foetida (Assafetida) against seizure-induced by maximal electroshock and pentylentetrazole, M. Karimi, M. Naseri, M. Sayyah and M. Kamalinejad, The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, Chiang Mai, Thailand.
 8. Anti-inflammatory drugs in the texts of Traditional Iranian Medicine (TIM).

Abbasian A., Naseri M., Ghaffari F.The 39th International Congress on the History of           Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

 1. Alopecia areata from the viewpoint of traditional Iranian Physicians.

Naseri V., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

 1. Element: In New Science vs. Traditional Irainian Medicine (TIM).

Moein L., Yusefi Pour M., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

 

 1. Correspondences of Professor Jalal Mostafavi and  Licshten Taler concering historic basis of allopathy and natural.

Kheirkhah A., Naseri M., Zarisfi A. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

 1. Impairment of sexual potency for view point of Seyed Ismail Jorjani.

Khajavi shojaie K., Parvin R., Naseri M. The 39th International Congress on the History of Medicine. 2004, Metaponto , Italy.

 1. Determination of the exact scientific name of medicinnal plants used in Iranian traditional medicine.

Komeilizadeh H., kamalinejad M., Esfahani  M., Naseri M., Mohammadi H., Shajari E., Saremi S., Arefierad H., Shahnori Sh., Rozbeh M., Ashrafi M. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. The evaluation of cytotoxicity of suab1 on  L929 fibroblast  cell line and the comparison with formocresol. Mehran M., Ghazanfari T., Naseri M., Esmaili Z. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Introduction of Bahaodoleh Razi and Kholasato-tajarob.

Araghi M.A., Esfahani M., Naseri M., Mohammadi J. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Introduction and correction of treatise of Avicenna; “Alhendeba”.

Ghaffari F., Naseri M. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Anti-inflammatory drugs in the texts of Traditional Iranian Medicine (Tim).

Abbasian A., Naseri M., Ghaffari F. 2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. The school of traditional Iranian medicine: The definition, origin and advantages.

Naseri M.2nd International Congress on Traditional Medicine & Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Screening of manuscripts of Traditional Iranian Medicine (TIM) for anti-epileptic drug, using old manuscripts for new research, Naseri M., 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Successful treatment of primary billiary cirrhosis using Traditional Iranian Medicine methods: a case report, Hadjiakhoundi F., Khalaj Z., Sheibani B., ghaii M., Naseri M., Jodeiri D.,  3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Review of the White House Commission on complementary and alternative medicine policy, Naseri M., Sheibani B., Alizadeh M.,  Mirghazanfari S. M., Taheripanah T., Allameh H., 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.
 2. Comparison of antimicrobial effect of Ruta graveolanse and gentamycine against Pseudomona aeruginosa, Owlia P., Saderi H., Tabatabaie N., Naseri M., Rezaee M.B., Mansouri S. 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Comparision of antimicrobial effect of Zataria multiflora and Oxacillin on Staphylococus aureus 25923 ATTC, Owlia P., Saderi H., Matlubi N., Naseri M. 3nd international congress of health, environment and natural products, September 2004, Tehran, Iran.

 

 1. Anti-inflammatory effects of Urtica pilulifera l. seeds extract in the rat, Abbasian A., Naseri M., Massoud A., Kamalinejad M., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

 

 1. Anti-inflammatory effects of Ruta graveolans L. extraction on formalin induced inflammation in the rat paw, Mirghazanfari S.M., Abbasian A., Naseri M., Karimian S.M., Massoud A., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

 

 1. Who is the father of percussion, Naghibi Z., Ebadiani M., Naseri M., 3rd young medics, international congress, September 2005, Yerevan, Armenia.

 

 1. Role of endogenous opioid to enhance protective role of atrioventicular  node. Naseri M, Khori V, Nayebpur M. 15th congress of the Iranian Heart Association in collaboration with French society of cardiology and French society of thoracic and cardiovascular surgery. 2006, Tehran, Iran.

 

 1. Different mechanism of action of morphine on the electrophysiology properties of isolated rabbit atrioventicular  node. Nayebpur M, Khori V, Naseri M. 15th congress of the Iranian Heart Association in collaboration with French society of cardiology and French society of thoracic and cardiovascular surgery. 2006, Tehran, Iran.

 1. Antiepileptic drugs in texts of Islamic Medicine. Naseri . M , Ghaffari .F. INTERNATIONAL CONGRESS of the international SOCIETY FOR ThE HISTORY OF ISLAMIC MEDICINE- al – rayan conference hall February 21-22-2007 doha state of Qatar.

 

 1. Shifting of Neuroendocrine and Immune System in Persons with a Hot or Cold Nature Defind by Traditional Iranian Medicine.Shahram Shahabi, Zuhair M. Hassan, Mehdi Mahdavi, Mahya Dezfouli, Onireh Torabi Rahvar, Mosen Naseri,International Congress of  Traditional and Complementary Medicine,28-31 October 2008.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 1 آبان 1389 ، 10:32